Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   21:55, 10:50
The Grinch   xem phim The Grinch   20:15, 8:50, 14:0, 16:0, 22:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   13:25, 19:30, 21:30
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:45, 9:30, 11:30, 12:15, 13:0, 14:15, 15:0, 15:45, 17:0, 17:45, 18:30, 19:45, 20:30, 21:15, 10:45, 13:30, 16:15
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   11:0, 14:30, 15:50, 18:0
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   8:40, 13:10, 17:20, 11:55, 22:15
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   17:55, 12:15, 16:30, 18:45
Vũ Điệu Trái TIm   xem phim Vũ Điệu Trái TIm   15:15, 8:55, 20:0, 22:25
Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   xem phim Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo   20:0, 19:5, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   21:5, 16:35, 9:10, 14:5
The Grinch   xem phim The Grinch   19:0, 15:0, 11:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   12:50
Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   xem phim Sinh Vật Huyền Bí: Tội Ác Của Grindelwald   8:40, 11:30, 13:15, 14:20, 17:10, 18:10, 20:0
Sân Khấu Ánh Sáng   xem phim Sân Khấu Ánh Sáng   9:5, 13:5, 17:5
Thạch Thảo   xem phim Thạch Thảo   9:5, 11:10, 16:5, 21:0
Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   xem phim Pokemon The Movie: Sức Mạnh Của Chúng Ta   8:30, 15:15, 17:35
Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   xem phim Năm Tháng Ấy Tôi Từng Theo Đuổi Em   19:5, 11:40, 21:30
Nhà Của Linh Hồn   xem phim Nhà Của Linh Hồn   21:55, 19:55, 10:50