Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   17:10
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   14:0, 17:30, 19:0, 22:0
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   10:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   11:45
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   12:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   11:55
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   12:20, 9:35, 10:55, 14:10, 16:25, 18:40, 20:55
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   10:35, 15:0, 17:0, 19:15
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:45, 10:15, 11:40, 12:45, 13:15, 15:15, 17:45, 18:15, 19:25, 20:15, 21:0, 22:30, 14:30, 16:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   17:0, 14:20, 20:30, 9:0, 10:40
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   8:40, 13:0, 17:20, 21:40
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   8:40, 11:0, 15:20, 19:40
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   15:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   13:10, 21:50
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   8:30, 12:40, 17:0, 19:40
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   14:50, 17:30, 21:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:0, 11:40, 14:20, 17:50, 19:10, 20:30