Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   15:30, 19:0
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   11:40, 17:30, 19:45
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:45, 12:30, 14:30, 15:55, 17:30, 18:15, 20:15, 21:0, 21:45
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:25, 17:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:0, 18:0
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   13:55, 20:15, 22:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:50, 12:0, 14:15, 16:35, 18:35, 19:30, 21:30, 22:5
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   12:10, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:0, 15:15
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:0, 11:45, 13:30, 14:30, 16:15, 17:15, 18:0, 19:0, 20:0, 20:45
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   9:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:15, 11:45, 16:15, 18:30, 20:45
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   11:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:30, 11:30, 12:45, 13:45, 16:0, 18:15, 20:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:30