Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:20
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   14:15, 21:35
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   10:15, 21:0
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   16:25
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   9:40, 19:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   14:25, 18:45, 23:35
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:10, 12:20, 16:40, 23:5
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:5, 17:15, 21:45, 23:25
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:15, 9:0, 9:30, 10:30, 11:15, 12:15, 12:45, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:45, 16:15, 16:45, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 22:30, 23:0, 23:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:0, 8:45, 10:20, 11:0, 11:40, 12:40, 13:25, 15:5, 15:50, 17:25, 18:10, 19:45, 20:30, 22:5, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:55, 14:10, 18:50, 21:5
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:40, 10:35, 12:30, 16:20, 18:15, 20:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   14:25, 19:25, 22:5, 9:10, 11:5, 13:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 11:25, 13:40, 14:55, 15:55, 17:10, 18:10, 20:25, 21:20
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:50, 11:10, 13:30, 15:50, 18:10, 20:30