Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Jumanji: Welcome to the Jungle   xem phim Jumanji: Welcome to the Jungle   8:55
Wonder   xem phim Wonder   14:45
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   8:35, 17:0, 21:40
The Greatest Showman   xem phim The Greatest Showman   10:15
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   8:0, 8:45, 11:0, 11:30, 12:30, 13:15, 13:45, 14:15, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:45, 18:15, 18:45, 20:0, 20:30, 21:0, 22:15, 22:45
Crystal Inferno   xem phim Crystal Inferno   12:15
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   9:0, 14:20, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Along with the Gods: The Two Worlds   xem phim Along with the Gods: The Two Worlds   9:35, 12:20, 15:5, 17:50, 20:35, 19:55
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   9:15, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:30
Legend of the Demon Cat   xem phim Legend of the Demon Cat   10:50, 17:25