Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   15:40, 20:15
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   12:10, 17:20
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:20, 22:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:55
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:30, 18:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:45, 14:10, 15:5, 17:0, 17:35, 18:30, 20:15, 20:55, 21:15
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   13:35
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:45, 22:15
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   11:15, 16:45
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:15
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 9:45, 10:15, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 18:45, 19:0, 19:30, 20:0
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:15, 13:15, 14:45, 21:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   18:30