Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   13:5, 19:30, 17:15, 8:20, 14:15
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   8:15, 10:35, 13:0, 15:25, 20:15
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   18:45, 20:0, 22:15, 16:45, 8:45, 11:0, 17:45, 15:30, 14:30, 13:15
Chạy Đi Rồi Tính   xem phim Chạy Đi Rồi Tính   21:45, 16:5, 22:50
Biệt Đội Mãnh Hổ   xem phim Biệt Đội Mãnh Hổ   22:30, 18:25, 14:15
Oán   xem phim Oán   16:30, 12:15, 19:0
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   10:25, 12:30, 21:0
Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   xem phim Cuộc Đổ Bộ Bí Ẩn   14:20, 8:0, 11:55, 20:30
Ngày Định Mệnh   xem phim Ngày Định Mệnh   11:5, 21:0, 8:55
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   13:50, 11:35, 22:40, 8:10, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   13:55, 9:30, 20:30, 18:20
Sát Thủ Bóng Đêm   xem phim Sát Thủ Bóng Đêm   20:5, 17:40, 15:15, 12:50, 8:35
Chờ Em Đến Ngày Mai   xem phim Chờ Em Đến Ngày Mai   20:30, 19:25, 18:15, 16:0, 14:55, 13:45, 11:30, 10:50, 9:15
Sự Hồi Sinh   xem phim Sự Hồi Sinh   9:40, 16:40
Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   xem phim Xin Lỗi Chế Muốn 2 Chồng   16:0, 11:20, 9:0, 13:40, 20:40, 18:20
Oán   xem phim Oán   9:0, 11:0, 13:5, 21:40
Vẻ Đẹp Cuộc Sống   xem phim Vẻ Đẹp Cuộc Sống   17:35, 13:20
Anh Tôi Vô Số Tội   xem phim Anh Tôi Vô Số Tội   11:40, 17:10, 16:5