Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:40, 13:20, 17:0, 20:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:0, 10:25, 11:35, 13:0, 14:10, 15:35, 16:45, 18:10, 19:20, 20:45, 21:55, 22:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   11:30, 15:10, 18:50
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:15, 17:25, 20:35
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40, 20:30, 23:15
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   11:30, 17:10, 22:50
Phi Vụ Để Đời   xem phim Phi Vụ Để Đời   12:0, 17:25, 19:40
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 23:15
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:30, 15:10, 20:50
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   13:45, 21:25
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 11:10, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10, 18:40, 20:10, 21:40, 23:10
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   15:50, 18:0, 19:0
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   15:35, 21:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   13:30, 19:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 22:0, 22:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   11:50, 18:50
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:35, 16:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   15:40, 14:40, 17:30, 9:0, 10:0, 11:50, 12:50, 13:45, 20:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   10:0, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   18:10, 13:50, 9:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:40, 16:0, 18:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:45, 11:35, 13:25, 15:15, 17:5, 18:55, 20:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:20, 20:40, 20:45, 21:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   18:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   9:10
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:0, 9:40, 10:45, 11:50, 12:40, 14:45, 17:0, 18:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:15
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   14:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:30, 10:40
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   11:20, 15:20, 17:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   15:50, 20:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   12:50, 16:35
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   8:40, 18:20, 13:45
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   17:40, 22:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   9:20, 12:0, 14:30, 15:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:10, 19:40, 20:0, 20:30, 21:10, 21:40, 22:5, 22:30, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   17:45, 13:40, 15:45, 10:25
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:25, 9:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   17:15, 14:15, 16:25, 13:10, 11:15, 10:0, 9:15, 10:35, 12:20, 15:25, 19:50
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   15:55
Thần Chết   xem phim Thần Chết   19:0, 14:25, 12:25
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   20:15, 15:45, 13:25, 11:0
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   18:40, 17:5, 10:20
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   18:0, 16:35, 9:25
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   11:30, 18:25, 13:50, 16:15, 20:45
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   14:40, 18:55, 8:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   16:45, 11:45
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   18:0, 9:10
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:55, 14:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   23:40, 21:50, 19:30, 21:10, 19:55, 19:0, 20:15, 21:0, 21:30, 22:45, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:30, 14:30, 13:25, 23:20
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:35, 13:55, 15:45
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   15:10, 19:0, 21:35, 12:50, 18:15, 15:55, 12:5, 9:45, 9:0, 22:5, 10:35, 13:40, 16:55, 20:10
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   16:35
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   12:20, 15:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:5, 13:15, 16:45, 22:50
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   16:30, 9:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   18:50, 10:40
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:45, 19:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   16:10, 18:5, 10:0, 12:40
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   14:25
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   11:50, 18:30, 15:30
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:25
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   21:20, 20:55, 20:25, 20:0, 19:10, 22:10, 22:35, 19:35, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   11:10
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:25, 15:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:30, 9:10, 10:5, 11:35, 12:15, 13:0, 14:40, 15:20, 16:0, 18:0
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   8:30
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:0, 10:40, 20:30
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   17:5, 8:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:0, 12:45, 17:5, 18:25
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   17:45, 21:5, 13:15
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:45, 13:45
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   15:35, 10:30, 11:30, 14:45
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   12:55, 15:0, 19:5
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   17:55
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:25, 21:0, 21:25, 22:0, 22:30, 23:0, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   11:0, 15:15
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   16:35, 9:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:30, 11:35, 15:55, 16:55, 19:20
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   13:5
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   16:20, 10:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   14:40
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:5, 18:45
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:10, 17:25
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   14:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   11:50
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   13:45, 18:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:55, 20:55, 21:35, 22:25, 21:10, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   12:25
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:55
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:5, 13:5, 14:10, 16:5, 20:30
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   16:35, 9:55
Thần Chết   xem phim Thần Chết   23:30, 17:10, 12:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:0, 19:0, 14:25
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:10, 14:10, 18:30, 19:30
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   16:50, 10:0, 21:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   18:30
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   10:0, 14:20, 16:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:20, 21:10, 21:30, 22:50, 23:30, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vùng Đất Câm Lặng   xem phim Vùng Đất Câm Lặng   9:10, 18:30, 11:40, 13:30
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 11:0, 12:50, 13:50, 15:40, 16:40, 19:55, 22:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:55, 18:0, 9:35
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   17:50, 10:55, 15:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   10:35, 14:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   13:5
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   8:50, 11:50, 14:5, 20:5
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   0:0, 8:55, 12:20, 15:15, 16:20, 10:45
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   17:10, 18:10, 9:0, 12:25, 15:20
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:0, 16:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:20, 21:10, 21:50, 22:10, 22:15, 22:40, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   14:10, 10:15
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:50, 13:55, 11:55, 14:55, 17:0, 20:15, 22:50, 15:15, 12:45, 9:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   12:5
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:40, 12:30, 18:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   12:40, 17:15
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   16:50, 10:40
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   15:45
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   20:35, 10:50, 16:25
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:5, 14:45
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   15:5, 13:5
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:5, 19:35, 20:0, 20:25, 21:0, 21:35, 22:5, 22:30, 22:55, 23:15, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:0, 15:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:30, 11:30, 13:20, 14:30, 16:10, 17:30, 20:40
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   15:30
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:0, 15:0, 21:10
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   13:0, 17:0, 19:5
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   10:45, 12:20, 13:55, 17:5, 18:40
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   10:15, 13:50, 17:30, 19:15, 21:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:0, 20:30, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   11:35, 13:40
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   8:30, 9:40, 10:50, 11:0, 12:45, 13:55, 14:20, 15:0, 15:40, 17:15, 20:10, 22:40, 20:45
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   9:35, 10:45
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   18:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   13:45, 11:35
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:50, 11:5, 9:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   8:35, 15:55
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   8:40, 11:35, 12:40, 15:15, 16:40, 16:50, 18:5, 19:20, 23:5, 9:25
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   17:25, 17:30, 15:45
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   18:35, 13:45, 9:0
Cuộc Chiến Bỉm Sữa   xem phim Cuộc Chiến Bỉm Sữa   13:20
Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   xem phim Jurassic World: Thế Giới Khủng Long   11:40, 18:5
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:0, 20:15, 20:30, 21:25, 21:30, 22:25, 22:55, 23:40, 23:50, 23:55, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   8:45, 12:55
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   20:55, 18:5, 15:15, 12:25, 9:35
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   8:50, 10:40, 12:30, 14:20, 16:10, 18:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:45, 14:55, 17:5
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   10:30, 14:30, 18:30
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   8:40, 12:40, 16:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   21:30, 20:40, 19:50, 19:15, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:0, 11:0, 12:20, 13:45, 15:10, 16:30, 19:20, 20:20
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   13:15, 9:40, 18:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:15, 11:10, 13:5, 15:0, 17:0, 19:0
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:20, 14:55, 16:50, 18:45, 20:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:45, 14:0, 15:30, 18:40
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   9:10, 12:20, 17:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   21:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:0, 10:45, 11:35, 12:20, 12:50, 15:30, 15:40, 18:30, 21:20
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   21:30, 18:20, 15:5, 13:35, 10:55, 8:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   21:10, 18:55, 16:40, 14:25, 9:20
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   19:15, 17:0, 12:50, 8:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   15:10, 10:25, 8:30, 17:5
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 20:15, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:30, 12:0, 14:0, 16:30, 20:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   8:40, 12:10, 14:10, 16:0, 18:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:40, 12:20, 14:30, 18:10, 20:30
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   8:0, 16:10, 19:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:20, 11:0, 12:30, 14:0, 15:15, 16:45, 18:0, 21:0
100 Ngày Bên Em   xem phim 100 Ngày Bên Em   15:0, 17:45, 10:20, 12:10
Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   xem phim Ngỗng Vịt Phiêu Lưu Ký   13:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   17:0, 11:40, 13:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   15:45, 10:40, 21:50
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:40, 18:15, 15:30
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   11:20, 14:20, 16:30, 19:40
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   10:0, 13:0, 14:40, 17:20, 18:40
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   19:15, 16:15
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:20, 20:45, 21:15, 21:40, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   12:50, 12:20, 10:30, 9:30, 13:20, 14:0, 15:10, 16:10, 17:45, 11:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   9:40, 10:45, 18:0
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   9:20, 13:20, 17:20
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   15:40, 10:0, 16:50, 18:50, 18:15
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:0, 15:25
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   16:30, 9:0, 11:45, 14:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:30, 20:0, 20:20, 20:40, 21:0, 21:50, 22:20, 22:40, 23:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:45, 12:30, 13:45, 15:15, 18:0
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:45, 14:0, 18:5
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:50, 16:30, 18:10
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:0, 12:0, 16:0, 20:45
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   20:15, 20:30


 • Tai nan tham khoc o Hai Duong 8 nguoi chet
  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết

  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết; Ba người tử vong vì rơi từ tầng 4 khách sạn; Tìm thấy thi thể tài xế container nghi nhảy cầu tự tử; Vụ trộm 430 lượng vàng: Chủ tiệm vàng tiết lộ sốc về nghi phạm; Rùng mình 1,2 tấn nội tạng bò hôi thối ngâm vôi bột tẩy trắng để làm phá lấu, lẩu bò

 • Phat hien co gai tre tu vong bat thuong trong phong tro
  Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ

  Phát hiện thi thể ở hồ Gươm, Hà Nội; Hòa Bình: Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ; Khách liều lĩnh gửi cả pháo đi máy bay; Thanh Hóa: Chợ đầu mối lớn nhất cháy trong đêm, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

 • Ky luat canh cao Chu tich thi tran vao nha nghi voi nu hang xom
  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm

  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm; Bé gái nằm trong túi xách đặt trước cửa nhà dân; Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Hệ thống phanh xe container hoạt động bình thường; Kịp thời cứu 10 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tàu trên biển

 • Chay lon gan Lien doan Bong da Viet Nam
  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên bờ biển; Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng 1 triệu đồng; Vụ Chủ tịch thị trấn trong nhà nghỉ với người phụ nữ: "Đặt cọc tiền" mua đất trong 2 giờ?

 • Xac minh video chu tich thi tran vao nha nghi voi mot phu nu
  Xác minh video chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với một phụ nữ

  Xác minh video chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với một phụ nữ; Hà Nội: Xe ôtô giường nằm bốc cháy dữ dội trên cầu Thanh Trì; Người phụ nữ chết thương tâm vì vướng dây điện đứt trên đường