Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 13:45, 21:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:30, 17:35, 20:30
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   14:45, 19:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:40, 15:45
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:0, 16:45
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:25, 22:0, 11:30
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   13:45
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   22:45, 9:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:50, 20:0, 20:45
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   21:30, 19:30, 10:30, 9:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   8:45, 17:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:45, 11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   18:20, 14:50, 11:20
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:0, 12:10, 16:10, 20:10, 22:20
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   14:20, 18:20
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   9:50, 13:15, 15:10, 17:5, 20:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 9:30, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40, 22:20, 22:50, 23:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   19:10, 13:35, 9:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   11:5, 15:30, 19:55
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20, 19:10, 21:0, 22:50
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:45, 13:15, 16:45, 20:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:30, 18:25, 21:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:35, 11:45, 14:0, 16:55, 19:0, 21:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:25, 21:0
Suối Ma   xem phim Suối Ma   11:40, 17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:45, 15:30, 20:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:45, 11:30, 12:25, 13:15, 15:0, 15:50, 16:45, 17:40, 18:30, 20:15, 21:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:20, 15:15, 19:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   8:50, 17:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   10:15, 13:50, 19:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:10, 10:45, 14:15, 19:25
Suối Ma   xem phim Suối Ma   17:10, 13:20, 9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:35, 13:40, 18:20, 23:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:40, 11:40, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45, 19:35, 20:45, 21:40, 22:25, 17:35
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   11:15
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   13:25
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 11:5, 12:20, 13:10, 14:35, 15:25, 16:50, 17:55, 20:10, 21:5, 22:10, 23:40, 18:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:20, 16:20, 20:20, 23:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:15, 15:10, 20:45, 22:45, 16:15, 21:35, 19:5
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:25, 14:25, 18:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:30
Suối Ma   xem phim Suối Ma   12:55, 16:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   18:10, 16:45, 12:25
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   16:0, 12:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   21:30, 20:30, 18:30, 17:35, 16:35, 14:40, 13:35, 12:45, 10:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:20, 16:15, 18:0
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   19:30, 15:30, 11:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:20, 11:20, 13:20, 14:15, 15:20, 17:20, 19:20, 20:20, 21:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:15, 14:35, 19:0, 21:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:40, 14:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:35
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   9:5, 21:5
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   15:20, 14:30, 13:20, 23:20, 21:20, 19:20, 17:20, 16:30, 9:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   14:0, 9:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:50, 11:25, 12:20, 13:40, 15:55, 18:10, 18:30, 19:55, 20:25, 22:10, 22:40, 23:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   18:35
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   13:50, 18:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 10:55, 16:10, 18:40, 20:40, 23:5
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:5, 15:10, 16:55, 20:30, 13:5
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:10, 15:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:15, 15:35, 21:0, 23:25, 19:0, 17:5
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   23:50, 21:0, 12:45, 10:45, 8:45, 9:45, 11:55, 14:10, 16:20, 20:35, 22:35, 23:5, 21:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:55, 18:0, 16:55
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   9:10, 14:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 9:50, 10:30, 11:15, 11:45, 12:45, 13:30, 14:0, 15:0, 16:15, 18:0, 19:30, 20:20, 22:40, 18:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:45, 12:25, 18:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:45, 15:50, 19:5
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 11:0, 12:5, 13:25, 17:35, 20:5, 20:50, 22:35, 14:30, 15:35, 16:40, 19:5, 21:25, 22:0, 23:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:35, 13:40, 14:45, 16:30, 20:10
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:30, 14:15, 18:20
Suối Ma   xem phim Suối Ma   9:0, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   23:15, 9:40
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   19:55, 19:30, 8:55
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:20, 12:15, 13:40, 14:10, 15:35, 16:5, 17:30, 17:45, 18:0, 19:25, 19:40, 21:35, 22:15, 23:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:40, 10:50, 12:10, 13:0, 13:25, 14:20, 15:10, 15:35, 16:30, 17:20, 17:45, 18:40, 19:15, 20:50, 21:35, 23:0, 23:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:40, 13:50, 15:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   14:30, 12:5, 9:35, 11:0, 13:5, 15:25, 16:55, 19:55, 21:25, 23:45, 22:0, 9:0, 11:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:0, 17:10, 18:55
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:35, 20:40
Suối Ma   xem phim Suối Ma   8:50, 11:0, 21:20, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   13:20, 15:50, 19:40, 17:5, 22:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 11:15, 13:20, 15:30, 17:45, 20:0, 22:5, 9:45, 11:55, 14:0, 16:15, 18:25, 22:40, 20:35, 12:45
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   18:5, 13:50, 23:5
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   14:30, 11:25
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:15, 10:0, 10:50, 11:40, 12:25, 13:10, 14:10, 14:50, 15:40, 16:35, 17:20, 18:5, 19:5, 19:50, 20:25, 21:0, 21:30, 22:15, 22:50, 23:25
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   16:15, 21:10, 23:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   20:45, 16:5, 18:40, 23:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:35, 9:25, 12:35, 16:55, 15:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:25, 13:30, 20:20
Suối Ma   xem phim Suối Ma   10:15, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   15:50
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:10, 10:25, 12:30, 13:45, 14:35, 16:40, 17:50, 20:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:30, 16:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   15:30, 7:55
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   12:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:10, 8:40, 10:15, 10:50, 13:10, 14:40, 15:30, 18:45, 20:0, 20:30, 12:0, 17:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   15:0, 18:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:35, 19:25, 8:15, 10:50, 16:5, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 14:15
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   8:5, 11:0, 19:5
Suối Ma   xem phim Suối Ma   8:35, 13:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:40
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   17:25, 17:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:25, 12:30, 13:5, 23:5, 15:55, 16:55, 21:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   10:5
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 12:10, 14:20, 15:10, 16:30, 18:40, 19:30, 20:50, 22:20, 23:0, 21:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   14:10, 23:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:5, 19:55, 11:45, 14:30, 18:55, 21:50
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:5, 19:25
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:50, 12:5
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:35, 9:55, 11:25, 11:45, 13:20, 15:20, 15:45, 16:45, 17:20, 19:15, 19:40, 21:35, 23:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   21:35, 19:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:5, 11:45, 12:10, 12:40, 13:5, 13:40, 13:50, 14:15, 15:10, 15:55, 16:20, 17:35, 18:25, 20:30, 20:55, 22:40, 23:5
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   18:10, 19:50, 23:55
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   17:15, 21:10, 22:0, 23:25, 19:45, 10:25, 14:25, 18:40
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:45, 11:25, 14:45, 16:25, 18:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   21:25
Suối Ma   xem phim Suối Ma   9:40, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   13:55, 11:35
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   16:45
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   23:30, 23:20, 22:0, 21:20, 20:5, 19:25, 17:30, 15:35, 14:40, 13:40, 12:45, 10:50, 10:0, 8:55, 0:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   18:15, 20:15, 11:0, 14:40
Tình Yêu hay Tiền Tỉ   xem phim Tình Yêu hay Tiền Tỉ   9:5
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 10:35, 11:20, 13:20, 16:15, 17:40, 18:45, 19:40, 21:30, 21:40, 22:15, 23:40, 12:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   15:20, 16:50, 19:10, 20:45, 23:5, 9:45, 12:5, 14:25
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:55, 16:35, 18:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   12:30
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   11:45
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   22:0, 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 20:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   21:0, 9:30, 10:30, 11:15, 13:30, 15:15, 15:45, 17:30, 18:15, 19:45, 20:15, 21:30, 19:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:45, 14:15, 18:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:45, 14:45, 15:30, 17:45, 20:5, 21:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 17:15
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   11:15, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   18:30, 13:50, 11:55
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   16:10, 14:10, 11:50, 9:55, 18:45, 20:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:50, 15:50, 20:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:5, 12:5, 14:20, 16:15, 18:20, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:45, 10:45, 11:35, 21:45, 19:45, 15:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:20, 14:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   10:55, 9:20, 12:45, 13:15, 15:0, 17:15, 19:15, 19:45, 21:30, 22:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:35, 13:50, 16:5, 18:20, 20:35
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   12:30, 8:30, 16:30, 18:20, 20:10, 22:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:10, 15:30, 17:30
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:30, 13:35, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 21:0, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:35, 14:25, 21:45
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:40, 11:25, 11:55, 14:10, 15:45, 16:25, 18:40, 19:55, 20:55
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10, 22:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:50, 12:40, 16:30, 18:15, 20:0
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:20, 13:40, 18:0, 20:5, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   12:30, 10:20, 20:0, 16:20, 14:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:30, 10:30, 14:20, 18:10, 20:10, 22:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   8:40, 12:10, 16:0, 18:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 10:45, 12:40, 18:25, 22:25, 14:30, 20:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:45
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:15, 11:20, 13:30, 14:35, 15:40, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 22:15, 23:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:50, 16:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:45, 14:20, 16:40, 19:5, 20:15, 21:30, 22:40, 12:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:0, 15:55
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:30, 16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:10, 10:10, 10:50, 12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 22:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:40, 15:5
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   12:50, 17:15, 19:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:10, 12:25, 16:40, 20:55, 21:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:55, 13:30, 17:5, 20:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:5, 11:40, 15:15, 18:50, 22:25
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:25, 14:40, 18:55


 • Phat hien thi the doi nam nu trong phong tro khoa trai
  Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ khóa trái

  Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ khóa trái; Vụ hàng trăm gốc đào bị đốn hạ: Một chủ vườn uống thuốc sâu tự tử; Bị phát hiện dương tính với ma túy, tài xế container khai có "đập đá"

 • Tai nan tham khoc o Hai Duong 8 nguoi chet
  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết

  Tai nạn thảm khốc ở Hải Dương, 8 người chết; Ba người tử vong vì rơi từ tầng 4 khách sạn; Tìm thấy thi thể tài xế container nghi nhảy cầu tự tử; Vụ trộm 430 lượng vàng: Chủ tiệm vàng tiết lộ sốc về nghi phạm; Rùng mình 1,2 tấn nội tạng bò hôi thối ngâm vôi bột tẩy trắng để làm phá lấu, lẩu bò

 • Phat hien co gai tre tu vong bat thuong trong phong tro
  Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ

  Phát hiện thi thể ở hồ Gươm, Hà Nội; Hòa Bình: Phát hiện cô gái trẻ tử vong bất thường trong phòng trọ; Khách liều lĩnh gửi cả pháo đi máy bay; Thanh Hóa: Chợ đầu mối lớn nhất cháy trong đêm, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

 • Ky luat canh cao Chu tich thi tran vao nha nghi voi nu hang xom
  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm

  Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch thị trấn vào nhà nghỉ với nữ hàng xóm; Bé gái nằm trong túi xách đặt trước cửa nhà dân; Vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An: Hệ thống phanh xe container hoạt động bình thường; Kịp thời cứu 10 ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tàu trên biển

 • Chay lon gan Lien doan Bong da Viet Nam
  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam

  Cháy lớn gần Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Bàng hoàng phát hiện thi thể không nguyên vẹn trên bờ biển; Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng 1 triệu đồng; Vụ Chủ tịch thị trấn trong nhà nghỉ với người phụ nữ: "Đặt cọc tiền" mua đất trong 2 giờ?