Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   9:15, 20:10 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   11:20, 17:50
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:5, 19:15
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   15:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   13:15, 17:15
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:10, 15:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:10, 17:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50, 11:20, 13:50, 18:20, 20:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:40, 13:5, 17:30
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   13:40, 22:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   21:55
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   16:20, 19:30, 21:30
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   10:45, 15:10, 19:35
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:15, 15:15, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   11:25 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   15:25
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:10, 13:20, 17:30, 21:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:15, 19:35
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   11:15
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:55, 13:45, 15:40, 19:30, 21:25
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:15, 17:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:45, 17:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50, 9:50, 11:25, 14:0, 14:20, 16:35, 16:55, 19:10, 21:45
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   13:20, 17:30, 21:45
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:45, 16:10, 20:40
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   11:50, 18:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   13:10, 21:30
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:20, 15:45, 19:35
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   11:5, 15:15, 19:25
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   12:25, 19:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   9:25 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   9:20
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   11:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   13:10
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   15:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:10, 16:50, 20:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   15:0, 22:25
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   13:15, 17:30, 21:45
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:45, 13:20, 17:55
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   21:55
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:50, 15:25, 20:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:25, 15:40, 19:55
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   17:15, 19:35, 22:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   13:5, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:0, 14:20, 18:45
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   9:0
Nắng 2   xem phim Nắng 2   13:0, 16:20, 21:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:40, 11:20, 14:40, 18:0, 19:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:30, 17:20, 21:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:20, 10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:55, 16:15, 20:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:40, 15:30, 19:10
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:45, 11:30, 13:15, 15:0, 16:45, 18:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   18:5
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   9:55, 16:25
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   11:50, 17:10, 19:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   10:0, 13:30, 20:55
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:50, 11:35, 12:15, 14:0, 14:40, 18:0, 20:5, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, 22:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   xem phim Vệ Sĩ Sát Thủ   10:15, 13:45, 17:30, 21:15
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   13:15, 16:30, 19:45
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   12:20, 17:20, 23:20
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:15, 12:15, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 21:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   12:0, 18:10, 22:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:35, 14:50, 18:5, 21:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:0, 15:45, 19:30, 23:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:15, 10:0, 11:10, 12:20, 13:30, 14:0, 14:40, 15:50, 16:20, 17:0, 18:10, 18:40, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 22:20, 22:45
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   10:0, 14:10, 16:10, 20:20, 22:20
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:45, 12:10, 14:35, 17:0, 19:25, 21:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:0, 10:40, 14:0, 15:40, 19:0, 20:40, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   18:55, 23:5
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   13:45, 20:5
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:35, 18:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:40, 11:20, 12:45, 15:25, 23:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:5, 13:25, 19:10
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:50, 14:30, 21:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:5, 9:0, 10:45, 11:40, 14:20, 16:10, 17:0, 18:15, 19:0, 19:45, 20:25, 20:55, 22:30, 23:20
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:15, 12:10, 16:45, 18:5
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:0, 15:30, 22:20
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:0, 16:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   14:0, 21:35, 23:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:10, 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 21:15, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   9:0, 11:40, 14:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   23:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:20, 15:50, 20:30, 20:50, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:10, 12:30, 14:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   7:50, 18:20, 23:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:40, 9:55, 11:15, 12:10, 12:50, 14:45, 15:30, 16:30, 17:20, 18:5, 19:55, 20:40, 21:20, 22:30, 23:15
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:0, 19:5
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   16:10, 23:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:10, 13:50, 18:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   17:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:15, 17:0, 22:10
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   8:15, 12:45
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   18:25, 23:40
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   10:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:10, 16:0, 19:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:10, 10:10, 11:5, 13:15, 15:20, 16:40, 17:50, 20:15, 21:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:15, 12:30, 14:55, 19:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:0, 10:55
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 9:15, 10:20, 11:15, 12:0, 13:0, 14:0, 14:45, 15:40, 16:45, 17:30, 18:20, 19:30, 20:10, 21:0, 21:50, 22:15, 22:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   13:40, 14:30, 16:55, 19:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:40, 13:30
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:20, 12:25, 15:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:25, 14:35, 18:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:55, 11:25, 13:10, 16:20, 18:10, 20:5, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:5, 10:40, 13:0, 13:15, 14:45, 15:50, 17:40, 18:25, 21:0
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   10:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:25, 12:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:0, 13:10, 16:15, 18:20, 20:55, 23:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:30, 15:40, 19:25
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:20, 12:35, 23:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:0, 8:45, 10:35, 11:25, 13:10, 14:5, 14:50, 15:45, 16:45, 17:30, 18:20, 19:25, 20:5, 21:5, 21:50, 22:5, 22:20, 22:40, 23:25
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:45, 15:5, 17:25, 18:45
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:20, 10:30, 15:40, 20:50
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:40, 12:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:15, 11:0, 23:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:40, 14:15, 17:25, 19:45, 20:20, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:45, 12:25, 15:5, 17:50, 20:35, 22:30, 23:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   xem phim Vệ Sĩ Sát Thủ   17:20
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   19:10
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   8:15
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:20
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   13:35, 16:5, 17:40, 18:25, 19:35, 20:20, 22:10, 23:25
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:5, 10:30, 14:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:35, 16:10
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:15, 9:20, 10:10, 11:15, 12:0, 12:50, 13:25, 14:40, 15:30, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 19:0, 19:50, 20:45, 20:50, 21:15, 22:20, 22:55, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:55, 11:5, 13:55, 21:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:50, 11:35, 16:25
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   9:25, 11:30, 18:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:20, 15:25, 21:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 10:55, 11:25, 13:30, 14:50, 15:35, 20:10, 23:20, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:15, 13:10, 17:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   16:20, 19:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   7:50, 10:40, 15:35
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:45, 18:25, 23:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 10:30, 11:0, 12:10, 13:0, 13:40, 15:40, 16:50, 18:20, 19:50, 20:35, 21:0, 22:20, 22:30, 23:15, 23:35
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:50, 13:15, 15:25, 20:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:15, 10:15
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   17:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   14:50, 21:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:10, 11:10, 15:0, 17:10, 19:30, 21:35, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   15:30
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   12:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   17:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:0, 13:30, 16:10, 18:15, 19:40, 21:30
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:30, 13:50, 18:50, 22:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:0, 13:0, 20:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:15, 15:0, 15:50, 17:0, 18:0, 18:40, 19:30, 20:30, 21:0, 21:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:15, 14:45, 21:15
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:45
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   16:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:45, 11:30, 14:30, 16:45, 18:30, 20:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   16:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   14:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:30, 17:20, 18:15
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   11:20, 15:35, 19:45, 22:0
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   12:45, 16:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:10, 12:15, 18:20, 20:30, 22:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50, 9:30, 10:10, 11:0, 12:0, 12:30, 13:30, 14:20, 15:0, 16:0, 16:45, 19:10, 20:15, 20:45, 21:30, 22:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:45, 14:5, 18:30, 20:0, 22:20
Mrs K   xem phim Mrs K   9:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:45, 13:45, 18:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vệ Sĩ Sát Thủ   xem phim Vệ Sĩ Sát Thủ   9:0
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   8:45
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:20, 15:0, 21:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:25, 16:35
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:30, 9:45, 10:55, 13:20, 14:45, 15:45, 18:10, 19:45, 20:35, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:35
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:55, 18:35, 23:45
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:5, 11:20, 11:40, 12:10, 13:55, 14:15, 16:30, 16:50, 17:10, 19:5, 19:25, 20:40, 21:10, 21:40, 22:0, 22:10, 23:15
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   10:45, 12:40, 16:50, 19:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:35, 17:20, 23:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:35, 12:35, 14:50, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   11:0
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:25, 13:50, 15:35, 19:0, 20:50
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   17:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:0, 15:40, 19:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:15, 11:10, 12:45, 13:40, 15:15, 16:10, 17:45, 18:40, 20:15, 21:10
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   12:45, 16:30, 20:15
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   12:20, 16:25, 20:30
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   10:35, 14:40, 18:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:15, 13:55, 17:35, 21:15
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   12:10, 14:45, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   14:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:45
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:40, 13:40, 19:45, 22:15, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:45, 12:50, 17:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:30, 13:10, 19:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 11:55, 14:25, 15:15, 16:55, 17:50, 19:30, 20:30, 21:5, 22:5, 23:5
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:55, 13:15, 20:45
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:55, 16:5
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:15, 15:35, 18:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:35, 17:40, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:15, 19:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:0, 10:15, 14:25, 18:30
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:45, 11:45, 17:40, 20:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   15:40, 19:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:0, 16:25, 23:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:0, 12:40, 14:15, 15:15, 16:50, 17:50, 20:25, 23:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:40, 13:20, 21:20, 23:25
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:0, 22:10
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:10, 17:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:15, 11:15, 15:15, 20:10, 21:30, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:30, 12:0, 16:0, 18:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20, 21:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:20, 14:0, 19:40, 22:40


 • Thoi su 24h Chan dung nghi can sat hai nu sinh truong san khau
  Thời sự 24h: Chân dung nghi can sát hại nữ sinh trường sân khấu

  Thu phí không dừng: Tiền tỷ đổ về, lãi ai hưởng?; Hệ thống xử lý nước thải "đắp chiếu" suốt 8 năm; 200 nghìn sinh viên thất nghiệp: Trách nhiệm thuộc về ai?; "Tranh luận đặc khu, có người cố tình đẩy yếu tố Trung Quốc!"; Xâm hại tình dục trẻ em: Khó xử ở chỗ nào?

 • Thoi su 24h Sat hai ban gai phan xac thanh nhieu manh
  Thời sự 24h: Sát hại bạn gái, phân xác thành nhiều mảnh

  Hà Nội đã có kế hoạch đối phó với thảm họa, kể cả rò rỉ phóng xạ; Việt Nam mong muốn vụ án bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản được xét xử nghiêm minh; Những "người hùng" làm rạng danh Việt Nam trên đấu trường quốc tế; “499 bãi trông giữ xe trái phép tại Hà Nội chưa phải là con số cuối cùng“

 • Thoi su 24h Chem chet ba noi vi bi keu vao nha ngu
  Thời sự 24h: Chém chết bà nội vì... bị kêu vào nhà ngủ

  Nhiều cán bộ giỏi xin nghỉ việc: Chất xám “chảy” đi đâu?; Nữ tài xế nói "con người không quan trọng": Có bao che?; Hãi hùng những vụ tai nạn thảm khốc khi xe ben bất ngờ "cắt mặt" đường ray; Vụ khai quật tử thi nữ kế toán: Những tình tiết “giật mình”; Luật sư tiết lộ chuyện "động trời" về bản khai của bác sĩ Lương

 • Thoi su 24h Ghen tuong chong mau lanh dam vo tu vong
  Thời sự 24h: Ghen tuông chồng "máu lạnh" đâm vợ tử vong

  Tố Bí thư phường "quên" trả tiền hải sản: "nghe kỳ quá..."; Thi công chức "đậu thành trượt", Đắk Lắk tổ chức đối thoại; Việc gì cũng ký, vị trí Chủ tịch đặc khu rất dễ bị vi phạm trách nhiệm; Vietjet lên tiếng khi bị nữ hành khách chửi: Chúng… không phải con người; Trạm thu của nhà nước thì trả phí, trạm tư nhân thì trả giá?

 • Thoi su 24h Yeu rau xanh sat hai nguoi phu nu 65 tuoi
  Thời sự 24h: "Yêu râu xanh" sát hại người phụ nữ 65 tuổi

  Loa phát thanh xã bị sóng ‘lạ’ chèn suốt buổi sáng, nghi phát tiếng Trung Quốc; Xôn xao clip trưởng công an xã vào nhà nghỉ cùng vợ người khác; Dự án "ma" ven biển Đà Nẵng: Liên quan Vũ nhôm; Vụ 2 "hiệp sĩ đường phố" hy sinh: Nước mắt những người ở lại!; Tài xế Grab bị tố "gạ gẫm'' bé gái 9 tuổi khi đang đưa bé đi học

 • Trump gap Putin va Phap nang cup Nga van toan thang
  Trump gặp Putin và Pháp nâng cúp - Nga vẫn toàn thắng

  Ngay sau trận chung kết ở Moscow kết thúc với cúp vàng dành cho đội tuyển Pháp, 1 "trận đấu" gay cấn khác lại diễn ra ở Helsiki, là cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ với nhiều toan tính từ cả 2 nước và cũng đầy lo ngại theo phía Phương Tây.

 • My suc soi vi tre nhap cu Trump ban dam trong Trieu Tien
  Mỹ sục sôi vì trẻ nhập cư, Trump bận "đắm" trong Triều Tiên

  Một tuần sau cuộc gặp với Kim Jong Un, trong khi phía Bình Nhưỡng chưa có bất cứ động thái gì rõ rệt thì Donald Trump lại đang tỏ ra "nhiệt thành" quá mức với Triều Tiên, bất chấp thái độ dè chừng từ phía đồng minh. Và trong trạng thái "ngủ quên trên chiến thắng" ấy, ông Trump bất ngờ bị dư luận Mỹ "đánh úp" buộc phải "đầu hàng" trong vấn đề nhập cư.

 • Singapore ruc ro thuong dinh MyTrieu Nga thanh tam diem khong chi vi World Cup
  Singapore rực rỡ thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga thành tâm điểm không chỉ vì World Cup

  Cuối cùng cuộc gặp lịch sử Trump-Kim cũng diễn ra thành công tốt đẹp tuy nhiên với giới quan sát thì sự thành-bại của thượng đỉnh Mỹ-Triều phải được đánh giá từ động thái phi hạt nhân của Bình Nhưỡng sắp tới. Còn ở nước Nga, nơi World Cup 2018 đã khởi tranh, tuần nay lại có khá nhiều điều khiến quốc tế phải nhắc đến chứ không riêng gì chuyện trái bóng.

 • 2 may bay MH lai nong chong mat chuyen gap Kim cua ong Trump
  2 máy bay MH lại nóng; "chóng mặt" chuyện gặp Kim của ông Trump

  Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến hôm 12/6 tới, nếu có thể diễn ra thành công, hẳn sẽ càng thêm đáng nhớ 1 tuần qua, khi Thế giới nín thở dõi theo từ những lời đe dọa từ bỏ của Triều Tiên cho đến những tuyên bố thực sẽ hủy-không hủy của TT Trump. Cũng trong tuần nay, 2 vụ tai nạn máy bay chấn động của Malaysia 1 lần nữa được đưa ra tranh luận.

 • Nong doi thu phi thanh thu gia cho de tang muc thu
  Nóng đổi thu phí thành thu giá cho dễ tăng mức thu

  Đổi thu phí thành thu giá cho dễ tăng mức thu, giá xăng dầu lại đồng loạt tăng, cho thuê nhà thu tiền điện giá cao bị phạt, mất hơn 800 tỷ một năm nuôi 63.000 công chức “thừa”, chưa áp dụng thuế tài sản trong 2 năm tới...