Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   9:15, 20:10 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   11:20, 17:50
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:5, 19:15
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   15:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   13:15, 17:15
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:10, 15:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:10, 17:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50, 11:20, 13:50, 18:20, 20:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:40, 13:5, 17:30
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   13:40, 22:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   21:55
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   16:20, 19:30, 21:30
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   10:45, 15:10, 19:35
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:15, 15:15, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   11:25 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   15:25
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   9:10, 13:20, 17:30, 21:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:15, 19:35
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   11:15
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:55, 13:45, 15:40, 19:30, 21:25
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:15, 17:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:45, 17:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50, 9:50, 11:25, 14:0, 14:20, 16:35, 16:55, 19:10, 21:45
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   13:20, 17:30, 21:45
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   9:45, 16:10, 20:40
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   11:50, 18:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   13:10, 21:30
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:20, 15:45, 19:35
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   11:5, 15:15, 19:25
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   12:25, 19:30, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thần Tượng   xem phim Thần Tượng   9:25 Tình cảm, Hài
Chang Trai Nam Ay   xem phim Chang Trai Nam Ay   9:20
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   11:0
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   13:10
Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   xem phim Bất Thường Tại Trường Phép Thuật: Cô Gái Triệu Hồi Những Vì Sao   15:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   9:10, 16:50, 20:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   15:0, 22:25
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   13:15, 17:30, 21:45
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:45, 13:20, 17:55
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   21:55
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   10:50, 15:25, 20:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:25, 15:40, 19:55
Ninja Đối Đầu Samurai   xem phim Ninja Đối Đầu Samurai   17:15, 19:35, 22:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   13:5, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   10:0, 14:20, 18:45
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   9:0
Nắng 2   xem phim Nắng 2   13:0, 16:20, 21:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   9:40, 11:20, 14:40, 18:0, 19:40
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   13:30, 17:20, 21:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:20, 10:40, 13:0, 15:20, 17:40, 20:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:55, 16:15, 20:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:40, 15:30, 19:10
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:45, 11:30, 13:15, 15:0, 16:45, 18:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   xem phim Annabelle 2: Tạo Vật Quỷ Dữ   18:5
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   9:55, 16:25
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   11:50, 17:10, 19:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   10:0, 13:30, 20:55
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:50, 11:35, 12:15, 14:0, 14:40, 18:0, 20:5, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, 22:40
Vệ Sĩ Sát Thủ   xem phim Vệ Sĩ Sát Thủ   10:15, 13:45, 17:30, 21:15
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   13:15, 16:30, 19:45
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   12:20, 17:20, 23:20
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:15, 12:15, 14:0, 15:45, 17:30, 19:15, 21:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   12:0, 18:10, 22:20
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   11:35, 14:50, 18:5, 21:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:0, 15:45, 19:30, 23:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:15, 10:0, 11:10, 12:20, 13:30, 14:0, 14:40, 15:50, 16:20, 17:0, 18:10, 18:40, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 22:20, 22:45
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   10:0, 14:10, 16:10, 20:20, 22:20
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:45, 12:10, 14:35, 17:0, 19:25, 21:50
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   9:0, 10:40, 14:0, 15:40, 19:0, 20:40, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   18:55, 23:5
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   13:45, 20:5
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:35, 18:0
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:40, 11:20, 12:45, 15:25, 23:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:5, 13:25, 19:10
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:50, 14:30, 21:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:5, 9:0, 10:45, 11:40, 14:20, 16:10, 17:0, 18:15, 19:0, 19:45, 20:25, 20:55, 22:30, 23:20
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:15, 12:10, 16:45, 18:5
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   11:0, 15:30, 22:20
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:0, 16:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   14:0, 21:35, 23:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:10, 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 21:15, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   9:0, 11:40, 14:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   23:10
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:20, 15:50, 20:30, 20:50, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:10, 12:30, 14:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   7:50, 18:20, 23:50
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:40, 9:55, 11:15, 12:10, 12:50, 14:45, 15:30, 16:30, 17:20, 18:5, 19:55, 20:40, 21:20, 22:30, 23:15
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:0, 19:5
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   16:10, 23:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:10, 13:50, 18:50
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   17:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:15, 17:0, 22:10
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   8:15, 12:45
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   18:25, 23:40
Lách Luật Kiểu Mỹ   xem phim Lách Luật Kiểu Mỹ   10:45
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:10, 16:0, 19:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:10, 10:10, 11:5, 13:15, 15:20, 16:40, 17:50, 20:15, 21:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:15, 12:30, 14:55, 19:15
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:0, 10:55
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 9:15, 10:20, 11:15, 12:0, 13:0, 14:0, 14:45, 15:40, 16:45, 17:30, 18:20, 19:30, 20:10, 21:0, 21:50, 22:15, 22:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   13:40, 14:30, 16:55, 19:15
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:40, 13:30
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:20, 12:25, 15:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:25, 14:35, 18:0
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:55, 11:25, 13:10, 16:20, 18:10, 20:5, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:5, 10:40, 13:0, 13:15, 14:45, 15:50, 17:40, 18:25, 21:0
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   10:15
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:25, 12:40
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:0, 13:10, 16:15, 18:20, 20:55, 23:30
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:30, 15:40, 19:25
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:20, 12:35, 23:30
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:0, 8:45, 10:35, 11:25, 13:10, 14:5, 14:50, 15:45, 16:45, 17:30, 18:20, 19:25, 20:5, 21:5, 21:50, 22:5, 22:20, 22:40, 23:25
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   12:45, 15:5, 17:25, 18:45
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:20, 10:30, 15:40, 20:50
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   8:40, 12:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:15, 11:0, 23:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   10:40, 14:15, 17:25, 19:45, 20:20, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:45, 12:25, 15:5, 17:50, 20:35, 22:30, 23:15
Vệ Sĩ Sát Thủ   xem phim Vệ Sĩ Sát Thủ   17:20
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   19:10
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   8:15
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:20
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   13:35, 16:5, 17:40, 18:25, 19:35, 20:20, 22:10, 23:25
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:5, 10:30, 14:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:35, 16:10
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:15, 9:20, 10:10, 11:15, 12:0, 12:50, 13:25, 14:40, 15:30, 16:20, 16:55, 17:30, 18:10, 19:0, 19:50, 20:45, 20:50, 21:15, 22:20, 22:55, 23:30
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:55, 11:5, 13:55, 21:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:50, 11:35, 16:25
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   9:25, 11:30, 18:40
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:20, 15:25, 21:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:0, 10:55, 11:25, 13:30, 14:50, 15:35, 20:10, 23:20, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   8:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   8:15, 13:10, 17:40
Nắng 2   xem phim Nắng 2   16:20, 19:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   7:50, 10:40, 15:35
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:45, 18:25, 23:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:30, 10:30, 11:0, 12:10, 13:0, 13:40, 15:40, 16:50, 18:20, 19:50, 20:35, 21:0, 22:20, 22:30, 23:15, 23:35
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   9:50, 13:15, 15:25, 20:0
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:15, 10:15
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   17:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   14:50, 21:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:10, 11:10, 15:0, 17:10, 19:30, 21:35, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   15:30
Ngôi Nhà Ma Ám   xem phim Ngôi Nhà Ma Ám   12:40
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   17:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   11:0, 13:30, 16:10, 18:15, 19:40, 21:30
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:30, 13:50, 18:50, 22:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   10:0, 13:0, 20:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:15
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:15, 15:0, 15:50, 17:0, 18:0, 18:40, 19:30, 20:30, 21:0, 21:50
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:15, 14:45, 21:15
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   11:45
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   16:30
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   9:45, 11:30, 14:30, 16:45, 18:30, 20:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đảo Địa Ngục   xem phim Đảo Địa Ngục   16:10
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   14:30
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:30, 17:20, 18:15
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   11:20, 15:35, 19:45, 22:0
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   12:45, 16:30
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   9:10, 12:15, 18:20, 20:30, 22:40
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:50, 9:30, 10:10, 11:0, 12:0, 12:30, 13:30, 14:20, 15:0, 16:0, 16:45, 19:10, 20:15, 20:45, 21:30, 22:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   10:45, 14:5, 18:30, 20:0, 22:20
Mrs K   xem phim Mrs K   9:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   8:45, 13:45, 18:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vệ Sĩ Sát Thủ   xem phim Vệ Sĩ Sát Thủ   9:0
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   8:45
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   10:20, 15:0, 21:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:25, 16:35
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:30, 9:45, 10:55, 13:20, 14:45, 15:45, 18:10, 19:45, 20:35, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   14:35
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:55, 18:35, 23:45
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:5, 11:20, 11:40, 12:10, 13:55, 14:15, 16:30, 16:50, 17:10, 19:5, 19:25, 20:40, 21:10, 21:40, 22:0, 22:10, 23:15
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   10:45, 12:40, 16:50, 19:0
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:35, 17:20, 23:40
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:35, 12:35, 14:50, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
The Nut Job 2: Nutty by Nature   xem phim The Nut Job 2: Nutty by Nature   11:0
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:25, 13:50, 15:35, 19:0, 20:50
Bí Mật Dậy Thì   xem phim Bí Mật Dậy Thì   17:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   12:0, 15:40, 19:20
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:15, 11:10, 12:45, 13:40, 15:15, 16:10, 17:45, 18:40, 20:15, 21:10
Vùng Đất Tử Thần   xem phim Vùng Đất Tử Thần   12:45, 16:30, 20:15
Mr. Nhọ   xem phim Mr. Nhọ   12:20, 16:25, 20:30
Chiến Trường   xem phim Chiến Trường   10:35, 14:40, 18:45
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:15, 13:55, 17:35, 21:15
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   12:10, 14:45, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   14:50
Nắng 2   xem phim Nắng 2   10:45
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   10:40, 13:40, 19:45, 22:15, 23:0
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:45, 12:50, 17:0
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   8:30, 13:10, 19:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   9:30, 11:55, 14:25, 15:15, 16:55, 17:50, 19:30, 20:30, 21:5, 22:5, 23:5
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:55, 13:15, 20:45
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   8:55, 16:5
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   11:15, 15:35, 18:45
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   11:35, 17:40, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Yêu Đi, Đừng Sợ!   xem phim Yêu Đi, Đừng Sợ!   12:15, 19:20
Nắng 2   xem phim Nắng 2   8:0, 10:15, 14:25, 18:30
Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   xem phim Chuyện Gì Xảy Ra Với Thứ Hai   8:45, 11:45, 17:40, 20:35
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   15:40, 19:20
Đột Kích Hồ Giấu Vàng   xem phim Đột Kích Hồ Giấu Vàng   11:0, 16:25, 23:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   10:0, 12:40, 14:15, 15:15, 16:50, 17:50, 20:25, 23:0
Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   xem phim Thảm Tử Lừng Danh Conan: Bản Tình Ca Màu Đỏ Thẫm   8:40, 13:20, 21:20, 23:25
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   xem phim Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét 3D   9:0, 22:10
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   13:10, 17:20
Chí Phèo Ngoại Truyện   xem phim Chí Phèo Ngoại Truyện   8:15, 11:15, 15:15, 20:10, 21:30, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình Là Tất Cả   xem phim Gia Đình Là Tất Cả   8:30, 12:0, 16:0, 18:0
Chú Hề Ma Quái   xem phim Chú Hề Ma Quái   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20, 21:20
Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   xem phim Câu Chuyện Lý Tiểu Long: Sự Ra Đời Của Rồng   10:20, 14:0, 19:40, 22:40


 • Thoi su 24h163 Lanh an tu vi dam hut 1 cu lam ban nhau tu vong
  Thời sự 24h(16/3): Lãnh án tù vì đấm hụt 1 cú làm bạn nhậu tử vong

  Hơn 500 giáo viên dôi dư tại Đắk Lắk: Chạy hàng trăm triệu để được đứng trên bục giảng!; Sau vụ bắt Cục trưởng C50 tổ chức đánh bạc: Rà soát các hình thức mua bán tiền ảo; Lộ khoản tiền khủng "bảo kê" phá hàng trăm gốc thông cổ thụ; Xe biển xanh của BTC Tỉnh ủy Nam Định đánh võng chèn xe khách;

 • Thoi su 24h153 Be gai 4 tuoi bi cuong hiep nem xuong gieng
  Thời sự 24h(15/3): Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp, ném xuống giếng

  Lát mới vỉa hè hồ Gươm vẫn còn bàn lùi; Hà Nội lắp camera giám sát cán bộ tiếp dân; Phẫn nộ thanh niên dụ dỗ cô gái thiểu năng ra chỗ vắng hiếp dâm; Cô giáo mầm non bị tung 'ảnh nóng' lên mạng xã hội; Bộ Y tế khẳng định "chưa phát hiện trường hợp 2 mẹ con tử vong do sinh thuận theo tự nhiên"

 • Thoi su 24h143 Roi den cho dan anh yeu ban vi so ban bi giet
  Thời sự 24h(14/3): Rọi đèn cho đàn anh 'yêu' bạn vì sợ bạn bị giết

  Sẽ kiến nghị Thủ tướng ban hành chỉ thị về hiến máu tình nguyện; Bóc mẽ chiêu nói phét kiếm bạc triệu/ngày của thầy bói dạo Sài thành; Hà Nội: Ứng xử không chuẩn, hàng loạt cán bộ bị kỷ luật; Thực trạng bất ngờ về tình dục học đường ở Việt Nam hiện nay

 • Thoi su 24h133 Canh bao tinh trang lua dao qua Facebook
  Thời sự 24h(13/3): Cảnh báo tình trạng lừa đảo qua Facebook

  Sự thật cưỡng chế phá biệt thự ông Nguyễn Thanh Hóa; Học chưa hết lớp 5 vẫn được làm chủ tịch, bí thư xã suốt 18 năm; Sốc khi thầy bói phán gái son phá thai, khuyên thanh niên đánh lô tậu nhà; Vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở Đà Lạt: Camera an ninh ghi hình nghi can phóng hỏa; Xã “xén” tiền hỗ trợ bão lụt của dân để đóng tiền... rác thải

 • Thoi su 24h123 Nguyen Cuc truong C50 bo Cong an bi bat
  Thời sự 24h(12/3): Nguyên Cục trưởng C50 bộ Công an bị bắt

  Muốn hiến tạng phải tự trả tiền xét nghiệm: Vô lý và thiếu nhân văn; Người buộc cô giáo phải quỳ xin lỗi nguyên là cán bộ tư pháp; Nỗi đau tột cùng của gia đình bé 3 tuổi rơi từ tầng 20 xuống tầng 6 tử vong khi đi học mầm non; Cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bị bắt; Bắt cóc hai bé gái Sài Gòn: Có tổ chức đứng sau?

 • NgaAnh khau chien My ban tram tuong Nha Trang
  Nga-Anh khẩu chiến, Mỹ bận "trảm" tướng Nhà Trắng

  Khi bí ẩn vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc ở Anh chưa thể sáng tỏ thì quan hệ Nga-Anh lại trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết, kéo ngọn lửa đối đầu Nga-phương Tây le lói lâu nay bùng lên dữ dội. Mỹ, kẻ sẵn sàng "tham chiến" ở mọi mặt trận, thì nay lại khá im tiếng trong vụ lùm xùm nói trên.

 • Tuong cong an bi bat va toi ac hiep giet be gai
  Tướng công an bị bắt và tội ác hiếp, giết bé gái

  Hiếp dâm bé gái 4 tuổi, ném xuống giếng; Bắt nguyên Cục trưởng C50 Bộ Công An liên quan đến đường dây đánh bạc; Tung ảnh “nóng” của cô giáo mầm non ở Thanh Hóa; CSGT "làm luật" như ảo thuật;

 • De nghi quay lai ban xang A92 gia rau xuong thap chua tung thay
  Đề nghị quay lại bán xăng A92,giá rau xuống thấp chưa từng thấy

  Giá rau xanh xuống thấp chưa từng thấy, Saigon Petro muốn quay lại bán xăng A92, Sabeco chưa nộp ngân sách 2.400 tỷ đồng, cấm "sếp" nhà băng nhận môi giới hoa hồng, 10 tỷ mới được bán hàng đa cấp...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

 • MyTrieu gat dau gap nhau Anh the khong nhin mat Nga
  Mỹ-Triều gật đầu gặp nhau, Anh thề không "nhìn mặt" Nga

  Liên tiếp trong tuần này là dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng Triều Tiên khi nguyên thủ cấp cao 3 nước Mỹ-Hàn-Triều đều đã đồng ý tổ chức các cuộc gặp thượng đỉnh - vốn rất hiếm có trong lịch sử. Tuy nhiên ở một diễn biến khác, Anh-Nga lại căng thẳng hơn bao giờ hết vì vụ cựu gián điệp hai mang bị đầu độc.

 • Viet Nam co them 2 ty phu USD chinh thuc ky Hiep dinh thay the TPP
  Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD,chính thức ký Hiệp định thay thế TPP

  Việt Nam có thêm 2 tỷ phú USD, chính thức ký Hiệp định thay thế TPP, sự thật thịt bò Mỹ hết date về Việt Nam chỉ 10.000 đồng/kg, thay đổi thang lương, bảng lương, khách tố mất 3 lượng vàng khi gửi tại Eximbank...Cùng với những thông tin về tài chính- ngân hàng, bất động sản, thị trường tiêu dùng...là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần