Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   16:20
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:10
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   17:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   23:15
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 13:55
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:5, 18:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:30, 10:30, 12:5, 13:15, 14:40, 16:0, 17:20, 18:45, 20:0, 21:30, 10:0, 11:30, 12:45, 14:15, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 18:10, 19:40, 20:30, 20:55, 22:25, 23:10
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:50, 14:25, 19:45, 21:15
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   13:0, 19:10, 21:45, 22:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   14:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:5, 12:40, 19:25, 18:15
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:15, 22:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   15:0, 10:55, 16:25
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:30, 10:0, 12:35, 15:10, 16:45, 17:45, 20:20, 23:0, 9:10, 11:25, 11:45, 12:10, 14:5, 14:20, 14:50, 16:55, 17:30, 19:30, 20:10, 21:45, 22:5, 22:40, 22:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:0, 18:45, 20:35
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   16:45, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   9:50
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:10
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   13:50
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   15:45, 21:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 14:35, 19:10
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   18:35, 10:10
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   18:10, 9:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   15:45, 20:15, 22:45, 9:0, 9:25, 10:40, 11:45, 12:10, 13:25, 14:30, 14:55, 16:10, 17:15, 17:40, 19:0, 20:0, 20:25, 21:45, 23:10, 11:5, 16:35, 19:25, 9:50, 12:35, 15:20, 18:5, 20:50, 13:0, 23:0, 13:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   15:30, 17:30, 19:35, 12:20, 9:10, 11:5
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:45, 16:30, 20:40, 13:30, 22:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   12:30, 17:0, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   17:20
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:55
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:30
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   16:45, 9:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:10, 12:50, 17:40, 16:5
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   22:20, 20:5, 12:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:50, 9:50, 11:25, 12:45, 13:40, 14:15, 15:30, 16:25, 17:5, 18:20, 19:15, 19:35, 19:55, 22:5, 8:50, 9:25, 10:20, 11:50, 12:15, 13:10, 14:40, 15:5, 15:55, 17:30, 17:55, 18:50, 20:20, 20:45, 21:10, 21:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:25, 15:20, 9:35
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   13:50, 11:35, 19:25
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   14:30, 9:10, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:10
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   15:55, 18:55, 20:20
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   10:35
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   14:30, 16:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   7:55, 11:45, 14:40
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   7:55
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   7:55, 8:30, 9:10, 9:40, 10:20, 11:20, 11:55, 12:20, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:0, 16:30, 16:55, 17:25, 17:45, 18:30, 19:15, 20:10, 20:30, 21:15, 22:0, 23:15, 23:0, 19:40, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:20, 12:40, 18:20
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:45, 16:25, 21:20, 23:55
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   9:15
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   17:50
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:25
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:45
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   13:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   14:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:10, 11:45, 12:55, 14:25, 15:40, 17:5, 18:25, 21:10, 13:35, 16:20, 20:25, 19:5, 22:25, 19:45, 21:45
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:30, 12:10, 16:5, 23:5, 20:5
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:10, 18:10, 15:25, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   13:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:45
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:35
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   14:55, 19:55
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   18:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:0, 10:35, 12:0, 12:40, 13:15, 13:50, 15:20, 15:55, 16:30, 17:15, 18:0, 18:35, 19:5, 20:5, 20:40, 21:15, 21:45, 22:15, 22:45, 23:15
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:0, 23:50
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   16:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:45, 11:20, 19:5
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   18:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:30, 15:45, 19:25
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   8:50, 9:5
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:20, 10:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:5, 9:35, 10:45, 11:5, 11:40, 12:10, 12:30, 12:50, 13:20, 13:40, 14:15, 14:45, 15:5, 15:55, 16:15, 16:50, 17:20, 18:0, 19:55, 20:15, 20:40, 21:5, 21:40, 21:50, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:50, 10:40, 11:55, 20:35, 21:10, 17:15, 15:25
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:55, 13:50, 15:50, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:45, 12:5, 18:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:55
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   15:15, 18:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:20, 14:40, 16:25, 20:45
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:30, 17:0, 20:15, 21:45
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   12:20, 15:15, 18:10, 21:5
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   13:45, 16:40, 19:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:10, 9:40, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:35, 20:0, 20:30, 21:10, 21:45, 22:10, 22:40
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:10, 10:40, 12:20, 14:0, 15:40, 17:20, 19:0, 20:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:45, 13:30, 15:15, 17:0, 18:45, 20:30
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 11:50, 14:0, 18:10
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:50, 16:10, 20:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:0, 14:10, 19:20
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   10:40, 15:50, 21:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:50, 11:10, 12:20, 13:40, 14:40, 16:0, 17:10, 18:20, 19:40, 20:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:10, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   12:10, 16:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:10, 13:40, 18:20, 20:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:20, 14:25, 18:35
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   15:45, 12:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:15, 11:35, 12:40, 13:15, 14:0, 15:5, 15:40, 16:25, 17:35, 18:50, 20:0, 20:30, 21:15
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 17:15, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   11:30, 14:30, 21:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:45, 19:50, 15:40
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   17:0
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:30, 14:50, 18:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   17:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:20, 10:15, 11:0, 11:45, 12:40, 13:30, 14:15, 15:15, 16:0, 17:40, 18:40, 19:15, 19:45, 20:15, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 16:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:40, 12:0, 20:30, 14:0, 16:15, 18:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:30, 13:0, 16:40, 18:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:0, 22:20, 13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   18:30, 11:10, 22:45
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   17:5, 9:15
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   12:30, 9:40, 9:0, 11:25, 13:50, 16:15, 18:40, 21:5, 23:30, 12:10, 10:45, 10:0, 13:10, 14:40, 15:0, 15:35, 17:10, 18:0, 19:20, 19:35, 19:50, 20:25, 20:45, 21:45, 22:0, 22:50, 23:10
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   13:25, 18:5, 17:30, 16:10, 15:15, 14:20, 12:30, 10:40, 8:50, 20:55
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:50, 14:40, 12:45, 8:55, 16:35, 17:30, 22:10, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   14:20
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:20
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:10, 15:30, 18:20
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   8:45, 11:15, 12:45, 17:20, 19:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:30, 10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:15, 12:0, 13:45, 16:40, 20:15, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   16:5, 11:50, 20:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:50, 14:5
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:0, 14:25, 18:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:0, 16:20, 18:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:45, 12:5, 14:0, 16:10, 18:15, 19:50, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 14:15, 18:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:15, 16:30, 20:45
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   13:45, 17:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:40, 10:20, 10:50, 11:30, 12:10, 12:50, 13:20, 14:0, 15:20, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:20, 19:0, 20:20, 20:50, 21:30, 22:10, 14:40, 19:40
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:55, 15:30, 19:5
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:0, 20:55
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:50, 11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   18:55, 14:50, 10:45
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   12:35, 18:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 9:20, 10:0, 11:10, 11:50, 12:30, 13:40, 14:20, 15:0, 16:10, 16:50, 17:30, 18:40, 19:20, 20:0, 21:10, 21:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   21:5, 17:0, 12:55, 8:50
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:35, 16:30
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:30, 14:25, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:20, 10:20, 14:20, 16:10, 20:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   21:50, 18:0, 16:30, 12:10, 8:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:30, 11:50, 14:10, 16:0, 18:10, 20:30, 21:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   20:0, 18:20, 14:0, 12:0, 10:10, 8:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:0, 16:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:10, 11:0, 11:40, 13:30, 14:10, 16:0, 16:40, 18:0, 18:30, 19:10, 20:30, 21:0, 21:40
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   20:15, 16:20, 12:25
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   22:10, 18:15, 14:20, 8:40