Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Đền Kỳ Quái   xem phim Ngôi Đền Kỳ Quái   11:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Đền Kỳ Quái   xem phim Ngôi Đền Kỳ Quái   9:10

Thời tiết một số khu vực