Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   10:0, 18:50
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   12:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:30, 13:40, 16:40
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   10:10
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:15, 14:20
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 9:30, 10:30, 11:50, 12:30, 13:0, 13:50, 14:30, 15:50, 16:20, 17:20, 18:20, 19:10, 20:40, 21:10, 21:40
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   12:20, 17:10, 18:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   9:40, 15:10
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:40, 20:50, 21:40
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   19:0
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:0, 14:30, 17:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:15, 10:30, 11:15, 11:45, 12:30, 13:45, 14:30, 15:0, 16:0, 17:0, 18:30, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:30, 12:0, 18:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   8:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   14:15
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   9:15
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   17:45
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   9:0, 11:45, 18:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:45, 9:30, 11:0, 12:0, 12:45, 15:15, 16:0, 18:30, 19:15, 20:0, 20:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   15:45
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   8:50
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   13:10, 22:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:45
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:50, 15:20, 17:40
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 9:40, 10:30, 11:10, 12:20, 13:0, 13:45, 14:25, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 19:0, 20:20, 21:0
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:40, 21:30