Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   8:50
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:0, 14:20, 20:50
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:40, 13:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   11:0, 19:10
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   12:0, 16:0, 18:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:10, 14:0, 18:30, 20:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   12:40, 14:50, 17:50, 22:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:10, 11:20, 13:0, 15:30, 16:20, 17:0, 19:30, 20:30, 21:20, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:30, 13:0, 15:40, 19:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   13:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:0, 11:10, 15:10, 17:20, 19:15, 22:5
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   13:5, 18:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:0, 11:0, 13:0, 15:25, 19:30, 21:10
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   11:30, 17:35
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:0, 10:50, 13:15, 15:5, 17:10, 19:40, 20:31, 21:30, 22:20