Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   9:40, 16:35
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   12:5, 19:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:50, 11:30, 12:30, 14:10, 15:10, 16:50, 17:50, 19:30, 20:30, 21:15
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   14:30
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:10, 11:15, 13:30, 16:25, 20:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:10, 12:20, 14:20, 15:50, 18:30, 20:40
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:20, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:0, 17:0
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:10, 11:40, 13:5, 14:20, 15:40, 17:0, 19:40, 20:30, 21:20, 22:20
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   12:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   13:0, 16:15, 19:15
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:30, 10:50, 13:0, 15:10, 17:15, 18:20, 19:25, 20:20, 21:35, 22:25
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:0, 14:55, 18:15