Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   13:30, 19:20
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:40, 14:30, 18:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:40
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   17:45
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:20, 10:10, 11:10, 12:0, 13:50, 14:40, 15:20, 16:25, 17:15, 18:0, 19:0, 19:50, 20:40, 21:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   16:30, 20:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   12:30, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:5, 9:0, 19:45, 17:35, 15:0, 13:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:15
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   16:25
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   8:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:30, 11:30, 13:0, 14:0, 15:10, 16:30, 17:45, 19:5, 19:35, 20:10, 20:50, 21:30, 22:5
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:55, 14:35, 18:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:0, 12:40, 17:5
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:0, 13:5, 15:30, 19:0, 21:45