Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:0, 13:25
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:40, 18:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   17:30
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   18:20
Venom   xem phim Venom   8:50, 9:50, 11:10, 12:10, 13:30, 14:30, 15:50, 16:50, 19:10, 20:0, 20:50, 21:40
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   16:35, 11:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   20:20, 18:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:20
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:20
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:0, 14:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:0, 13:15, 16:40
Venom   xem phim Venom   8:50, 11:0, 13:10, 14:30, 15:20, 16:45, 17:30, 18:35, 19:10, 19:45, 20:15, 20:50, 21:25, 22:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:15, 13:10, 15:0, 18:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:45, 15:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:0, 10:50, 12:45, 15:0, 16:50, 19:35, 21:30