Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   9:50, 17:30
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   15:10, 18:10
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   11:45
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   16:5
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   10:0, 12:15, 13:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:15, 10:15, 11:50, 12:30, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:0
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   9:45
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   20:35
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   10:15, 13:0, 17:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   10:30, 14:55, 16:20, 18:20
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   12:15
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:5, 14:0, 15:0, 16:10, 17:10, 18:5, 19:20, 20:15, 21:10, 22:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   14:20
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:0, 20:30, 21:30