Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   14:10
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:50, 12:10, 15:40, 16:30, 17:40, 20:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   12:30, 14:45, 21:5
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   10:20
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   19:0, 21:20
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:30, 11:45, 15:20, 18:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   13:15, 17:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:40, 10:50, 13:30, 16:0, 19:20, 20:40, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   19:10, 11:0, 8:30, 15:40, 14:30, 12:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   18:10, 15:50, 20:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   18:0, 9:30
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   9:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   18:0, 9:0, 13:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:20, 13:40, 15:50, 20:20
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   11:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:45, 17:40, 14:10
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   13:40
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   10:15, 12:30, 19:15, 22:0, 21:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   10:0, 14:20, 16:20, 18:15
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:35, 15:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   12:50, 16:35, 18:45, 21:15
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   12:20, 14:40, 17:15, 20:15, 22:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:50, 11:0, 12:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:20, 17:30
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   12:20, 15:25
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   8:30, 11:10, 13:5, 15:20, 17:25, 19:35, 20:40, 21:30, 22:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   8:30, 16:20
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   8:35, 14:25, 18:21
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   10:31, 13:35
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   8:45, 10:30, 12:55, 15:0, 17:10, 19:15, 20:15, 21:40, 22:40