Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   15:50
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   8:10, 12:0, 18:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   19:10, 9:0, 14:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   16:0
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   18:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   20:0, 13:30, 8:30
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   19:40, 17:30, 11:0, 9:0, 15:20, 11:50
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   13:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:50, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   17:30
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:45, 13:10, 14:45, 16:40, 20:10
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   9:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   13:20
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:15, 12:30, 19:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:50, 10:40, 12:0, 12:50, 14:10, 15:0, 16:20, 17:10, 18:30, 19:20, 20:40, 21:30, 22:0, 22:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   15:30, 18:15, 20:20, 11:15
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:40, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   17:15
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   15:30, 19:0, 12:0, 14:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   15:10, 19:30, 21:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   12:50
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   16:0, 18:15, 11:20, 13:40, 20:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   10:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   11:30, 17:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   11:30, 18:40
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   19:30, 16:0, 12:30, 9:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:10, 16:20, 20:40
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   10:50, 15:0, 21:20
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   15:30
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   13:10, 8:50, 20:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   19:10, 8:40, 12:50, 17:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   11:10
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   17:30, 13:40