Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   11:40
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:30, 13:45, 16:15
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:20, 14:0, 18:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:45, 10:20, 11:10, 12:20, 13:0, 13:40, 14:30, 15:40, 16:20, 17:0, 17:45, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 20:45, 21:0, 22:15
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   11:45
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   21:40
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   13:45, 20:0
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 12:15, 12:45, 15:30, 16:0, 16:30, 18:15, 18:45, 19:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   14:0
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   15:30, 21:15
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:45, 9:30, 10:0, 11:30, 12:30, 13:0, 16:0, 16:30, 17:0, 17:45, 19:30, 20:0, 20:30
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   13:15
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   14:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   10:40, 12:0, 13:0, 14:0, 15:30, 16:20, 17:15, 19:0, 20:30
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   21:30
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:40