Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   17:20, 22:40, 9:50, 13:0
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   11:0, 15:40, 19:20, 12:0, 20:40
Những Chú Chó Hoàng Gia   xem phim Những Chú Chó Hoàng Gia   9:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   9:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:50, 11:20, 14:35
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   12:10, 16:0, 21:50, 9:5, 18:15, 14:25
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   11:40, 13:50, 16:40, 18:50, 19:30, 20:30, 21:0, 22:30, 23:10, 9:50, 10:40, 12:40, 15:10, 15:50, 18:10
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   9:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   15:0, 16:30, 19:0, 20:0, 21:30, 10:10, 13:20, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   9:50, 12:40, 16:30
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   10:30, 11:50, 13:0, 14:0, 15:30, 17:30, 19:0
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   17:10
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:20, 11:30, 14:40, 19:20, 21:20, 22:30, 20:40, 18:40
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:10, 18:0
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:30, 10:50, 12:30, 14:50, 16:40, 18:50, 20:20, 21:10, 15:50, 13:30
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   8:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   12:0, 10:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:0, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   20:10, 15:20, 12:0, 9:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   18:0, 15:30, 9:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   9:0, 11:0, 15:40
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   17:40
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   13:10, 20:30, 21:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   18:0, 19:40, 8:50, 11:0, 13:10
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   21:50
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   12:40, 15:20, 19:0