Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   11:50
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   9:30, 13:45, 16:15, 22:10
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 9:40, 11:0, 12:20, 13:40, 14:20, 15:0, 16:20, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:40, 22:20
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   8:50
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:40, 11:10, 16:0, 20:40
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   15:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:5, 10:45, 11:20, 12:0, 13:30, 14:10, 15:40, 17:10, 17:50, 19:20, 20:0, 21:0, 21:30
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   9:10, 13:0, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   9:20, 14:0, 17:0, 20:20
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   14:50, 15:30, 18:10, 22:10
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 10:20, 11:0, 11:40, 12:20, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 16:20, 17:40, 19:0, 19:40, 20:30, 21:40
Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   xem phim Đầu Gáu Bắc Cực: Truy Tìm Cổ Vật   9:10
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   11:50
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   10:30, 17:50
Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   xem phim Bão Trắng 2: Trùm Á Phiện   16:30
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:5, 10:10, 11:10, 12:40, 13:20, 17:10, 18:30, 19:20, 20:0, 20:40, 21:30, 22:20
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   15:30
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   8:30, 9:30, 11:15, 14:0, 15:0, 16:45, 17:45, 19:30, 20:30, 21:20
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   12:15
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:0, 18:0
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   8:45, 10:0, 13:15, 14:30, 16:45, 19:0, 20:15
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   12:15