Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   15:10
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   11:10, 13:10
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   9:30, 15:40
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   13:0, 17:30, 22:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:50, 15:20, 21:40
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   10:10, 14:0, 18:0, 19:40
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:10, 11:30, 13:30, 17:40, 19:20, 20:0, 21:20
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:20, 12:30, 14:40, 11:50, 9:40, 16:10, 16:50, 18:20, 19:0, 20:30, 21:10
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:0, 11:20, 12:10, 13:40, 14:30, 16:0, 17:0, 18:30, 19:50, 20:50, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:10
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   18:0, 9:40
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   17:10, 8:50
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   11:40
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   21:0, 16:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   21:10, 18:50, 14:20
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   11:0, 13:0, 15:10, 19:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:0, 14:0, 16:0, 20:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:0, 10:0, 11:10, 12:10, 13:15, 14:15, 15:20, 16:20, 17:25, 18:25, 19:30, 20:30, 21:35, 22:0
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:5, 10:20, 11:20, 12:35, 13:35, 14:50, 15:50, 17:5, 18:5, 19:20, 20:20, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:20, 9:0, 11:50, 12:55, 15:20, 16:50, 20:45
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   10:5, 13:35, 15:40, 17:35, 19:15, 21:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 10:45, 11:25, 13:30, 15:0, 17:5, 19:30, 21:30, 21:35
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:35, 10:45, 12:50, 14:40, 18:35, 19:20