Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   10:45, 14:20, 12:45, 16:40, 21:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:0, 15:30, 17:0, 19:40, 22:15, 11:20, 14:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:55, 9:30, 10:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:45, 12:0, 13:20, 15:45, 18:20, 21:0
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:5
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:20, 20:0, 20:40, 21:50, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   12:0, 16:20, 10:0, 17:20
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 10:10, 11:10, 12:50, 13:50, 14:40, 15:30, 16:30, 19:10, 20:0, 21:50
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   12:20, 11:0, 10:20, 9:0, 13:10, 13:50, 14:20, 15:10, 16:0, 17:10, 18:20, 19:0, 20:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:10, 11:30, 12:40, 17:20, 18:10, 19:40, 22:0
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   22:30, 9:0
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   14:55
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   21:50, 21:0, 20:20, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   10:10, 15:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   12:50, 20:30, 10:0, 15:0
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   18:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   17:30, 15:30, 13:30, 11:30, 9:30, 19:0, 12:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   14:0, 16:30, 11:30, 9:0, 20:0, 17:40, 21:50
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:30, 21:0