Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   16:0
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   9:50, 12:50, 15:45
Thần Chết   xem phim Thần Chết   14:25
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   12:30, 14:5, 18:40
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   10:20
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   18:5
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   12:0
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   22:10, 19:0, 19:50, 20:30, 21:20