Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:50
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   14:40, 10:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   16:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   12:10, 19:30, 22:0
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   13:10, 15:20, 17:25, 19:0, 20:0, 21:10, 22:10, 9:40, 11:50, 14:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   16:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   18:10