Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   12:30, 16:40, 18:5, 9:35
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   12:0
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   17:40
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   21:50
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   9:50, 15:55, 13:0, 19:40
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   10:0, 14:10, 21:30, 15:10, 20:5