Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   12:40, 21:55
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:5, 20:0, 11:25, 13:20, 14:20, 16:15, 17:35, 21:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   14:40, 12:30, 10:20, 16:50, 19:30, 21:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   21:55
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:10