Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   10:20, 11:30, 13:0, 14:30, 16:20, 19:0, 20:0, 21:25
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   14:10
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   9:25, 15:40, 17:50, 21:40
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   10:10, 12:20, 17:10, 19:20