Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:5
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   21:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   19:0, 22:15
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:50, 15:20, 18:0, 21:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   19:30, 17:20, 15:15, 13:55, 12:25, 10:20, 21:35
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:35, 13:0, 14:30, 16:45, 20:0