Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:10
Venom   xem phim Venom   10:0, 11:30, 13:0, 14:20, 16:40, 19:0, 19:50, 21:20, 22:0, 15:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   13:50
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   17:15
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:40, 12:30, 15:20, 20:10, 22:10