Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   18:10
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:30, 16:5
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   9:0, 11:35, 13:50
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:10, 11:15, 12:25, 14:30, 15:40, 17:45, 19:0, 20:10
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   21:0
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   22:15