Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 14:10, 18:0, 19:30, 21:10, 13:0, 11:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   20:10, 13:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   19:0, 15:10, 12:0, 17:20, 21:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   16:20