Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   22:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   13:20, 21:10, 10:0, 11:30, 15:0, 17:20, 19:0, 22:5, 20:0, 16:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:20, 13:40, 16:20, 19:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   18:10