Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   21:20, 15:0, 10:10, 13:10, 17:15, 19:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:30, 15:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:50, 18:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   19:0, 14:10, 11:50
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   21:50