Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   13:45, 18:15, 16:10, 22:35
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   10:15, 13:10, 17:55, 19:40
Thần Chết   xem phim Thần Chết   11:20
Thương Mến, Simon   xem phim Thương Mến, Simon   17:15
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   15:50, 11:55
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   15:30
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   15:10, 11:0
Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   xem phim Leo Da Vinci: Truy Tìm Kho Báu   17:55
Đại Chiến Gã Khổng Lồ   xem phim Đại Chiến Gã Khổng Lồ   13:25
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:40, 20:20, 20:55, 21:30, 22:10, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   12:0, 16:55
Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   xem phim Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực   20:10, 16:35, 14:5, 11:30, 9:10
Yêu Nữ Siêu Quậy   xem phim Yêu Nữ Siêu Quậy   9:20, 11:15, 13:10, 15:5, 19:10, 21:50
11 Niềm Hy Vọng   xem phim 11 Niềm Hy Vọng   9:40, 14:30, 17:0
Lăn Đến Bên Em   xem phim Lăn Đến Bên Em   12:0, 18:0
Hầm Ma   xem phim Hầm Ma   9:40, 14:20, 16:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   19:0, 19:25, 21:5, 21:30