Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   15:10, 11:45
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   16:30, 13:0, 21:10
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   16:45, 12:20
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   22:40, 9:50
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   10:40, 22:10
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   10:0, 12:55, 13:50, 16:0, 17:30, 18:10, 19:0, 20:20, 22:30, 10:50
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   14:40, 8:55
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 20:10, 21:50, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   xem phim Lật Mặt 4: Nhà Có Khách   12:10, 18:0
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   14:20, 8:30, 20:10, 17:0, 11:20
Thằng Em Lý Tưởng   xem phim Thằng Em Lý Tưởng   18:30, 11:10, 13:30
Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   xem phim Mẹ Ma Than Khóc La Llorona   21:10, 10:40
UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   xem phim UGLY DOLLS: Hội Thú Bông Ngộ Nghĩnh   17:0
Ước Hẹn Mùa Thu   xem phim Ước Hẹn Mùa Thu   19:0, 8:30, 14:40
Pokemon: Thám Tử Pikachu   xem phim Pokemon: Thám Tử Pikachu   14:50, 20:30, 9:0
Quý Cô Lừa Đảo   xem phim Quý Cô Lừa Đảo   12:30
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   8:30, 15:50, 21:0