Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   13:40, 21:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   14:35, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30, 22:30, 17:15, 13:10, 12:30, 21:20, 10:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   15:5, 19:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   12:10, 16:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:40, 16:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   20:40, 10:50, 14:0, 18:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   17:40, 11:55
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:20, 21:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   17:25, 9:0
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   15:25, 21:40, 19:30, 17:20, 16:0, 13:15, 11:5, 8:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:50, 13:0, 15:10, 19:30, 21:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   19:50, 14:10, 10:40, 21:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   18:10, 9:0, 12:30