Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vua Sư Tử   xem phim Vua Sư Tử   14:5
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   10:10, 16:45, 20:50
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:20, 10:40, 12:20, 13:20, 14:0, 16:0, 16:40, 18:40, 19:20, 21:20
BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   xem phim BTS: Tâm Hồn Nhiệt Huyết   12:25
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   11:40, 21:10
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:30, 10:15, 12:0, 15:0, 16:30, 17:10, 18:40, 19:30, 21:35, 22:5
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   14:40, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Điều Ba Mẹ Không Kể   xem phim Điều Ba Mẹ Không Kể   19:0, 21:35
Fast & Furious: Hobbs & Shaw   xem phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw   9:0, 10:0, 11:45, 12:45, 14:30, 15:45, 17:15, 20:0, 21:0
Lối Thoát Trên Không   xem phim Lối Thoát Trên Không   8:30, 13:0, 18:40
Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   xem phim Chuyện Kinh Dị Lúc Nửa Đêm   9:20, 13:45, 15:10, 17:20, 19:30, 21:25
Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   xem phim Dora và Thành Phố Vàng Mất Tích   11:30, 16:20