Tên phim Giờ chiếu Thể loại
798Mười   xem phim 798Mười   16:5, 19:40, 11:40
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   17:35, 13:30
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   9:0, 18:10, 20:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   8:45, 10:0, 11:0, 12:15, 13:15, 13:50, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:0, 20:0, 21:15, 22:15
Bước Chân An Lạc   xem phim Bước Chân An Lạc   15:40, 9:40
Thử Yêu Rồi Biết   xem phim Thử Yêu Rồi Biết   11:35
Đêm Chơi Nhớ Đời   xem phim Đêm Chơi Nhớ Đời   10:50, 21:40
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   21:10, 12:50
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   19:10, 17:5, 8:50, 15:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Siêu Sao Siêu Ngố   xem phim Siêu Sao Siêu Ngố   8:40, 12:50, 17:40
Chiến Binh Báo Đen   xem phim Chiến Binh Báo Đen   20:0, 11:10
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   21:35, 19:10, 16:35, 14:10, 11:45, 9:20, 15:20
Nếp Gấp Thời Gian   xem phim Nếp Gấp Thời Gian   8:35, 10:50, 13:5, 15:45, 19:30, 21:45
Dinh Thự Winchester   xem phim Dinh Thự Winchester   9:10, 13:45, 18:0
Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   xem phim Thám Tử K: Ma-cà-rồng Báo Thù   10:30, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40