Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bilal: Chiến Binh Sa Mạc   xem phim Bilal: Chiến Binh Sa Mạc   16:5
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   11:50
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:0, 22:30, 15:45
Thầy Ơi... Em Yêu Anh   xem phim Thầy Ơi... Em Yêu Anh   9:20
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   16:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   14:0, 21:45
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:0, 13:25, 17:50, 22:15
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:10, 13:40, 19:45
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:30, 17:45, 20:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:40, 10:45, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:45, 11:10, 13:50, 15:35, 18:15, 19:0, 20:0, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   12:0, 18:20
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:40, 10:30, 12:20, 14:10, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:30, 19:10, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:55, 15:20, 19:45, 21:55
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:40, 13:5, 16:50, 17:30, 20:30