Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   19:40, 9:50
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   21:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   15:40
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   13:45
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   17:40
Venom   xem phim Venom   9:40, 10:40, 12:0, 13:0, 14:20, 15:20, 16:40, 17:40, 19:0, 20:0, 20:40, 21:20, 22:20
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   14:5, 19:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:55
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   16:45, 22:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:45
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   12:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:10, 13:25, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:50, 10:0, 11:10, 12:20, 13:30, 14:10, 14:40, 15:50, 17:0, 18:10, 19:20, 20:30, 21:40
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:10, 12:10
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:0, 11:35, 16:30, 19:5
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:20, 16:0, 21:40
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   10:10, 14:0, 17:50, 19:50, 21:50