Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Angry Birds 2   xem phim Angry Birds 2   17:10
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   14:25
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   9:5
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   15:5
Đứa Con Của Thời Tiết   xem phim Đứa Con Của Thời Tiết   12:5
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   9:5, 10:5, 11:15, 12:20, 13:20, 14:30, 15:35, 16:35, 17:45, 18:50, 19:50, 21:0, 22:5
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   10:0
Thách Yêu 2 Năm   xem phim Thách Yêu 2 Năm   19:10, 21:40
Người Lạ Ơi   xem phim Người Lạ Ơi   19:30, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   xem phim Nhà Trắng Thất Thủ: Kẻ Phản Bội   21:0
Anh Thầy Ngôi Sao   xem phim Anh Thầy Ngôi Sao   16:15
Ngôi Nhà Bươm Bướm   xem phim Ngôi Nhà Bươm Bướm   8:30, 17:0, 18:30
Gã Hề Ma Quái 2   xem phim Gã Hề Ma Quái 2   8:30, 9:30, 10:0, 10:30, 11:45, 13:0, 13:45, 15:0, 16:30, 18:15, 20:0, 20:45
Sứ Mệnh Nội Gián 2   xem phim Sứ Mệnh Nội Gián 2   14:0, 19:0, 21:30
Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   xem phim Shin-Cậu Bé Bút Chì: Chuyến Trăng Mật Bão Táp - Giải Cứu Bố Hiroshi   8:0