Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   19:20, 10:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   13:20
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   22:5
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:20
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   12:40, 10:0, 12:15, 14:30, 15:20, 16:45, 19:0, 19:50, 21:15, 22:0, 11:0, 13:10, 17:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   19:30, 9:55, 15:0, 17:40, 20:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   15:30, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   21:35, 17:30, 11:10, 9:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   11:30, 19:0, 21:45, 9:15, 13:10, 14:20, 16:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 13:45, 16:25, 19:5, 21:20, 12:40, 15:20, 18:0, 20:40, 11:35
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:35, 15:25, 19:30