Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   11:5, 15:0, 16:45, 20:40 Các loại khác
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:30, 13:30, 17:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:0, 12:50, 18:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:45, 14:15, 19:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:45, 16:20, 21:0
Ma Quái   xem phim Ma Quái   12:0, 16:0, 20:0
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   10:50, 8:40, 15:30, 13:10, 18:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   9:0, 10:10, 12:30, 16:0, 19:30, 23:0 Các loại khác
Gái Già Lắm Chiêu 2   xem phim Gái Già Lắm Chiêu 2   12:5, 16:5, 20:5
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:0, 13:35, 17:10, 20:45
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 12:45, 15:10, 17:35, 20:0, 22:25
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   8:45
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:0, 14:0, 18:0, 22:0
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   12:0, 15:35, 19:10
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   22:10, 20:10, 18:10, 16:10, 14:10, 12:0, 10:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:10, 13:0, 17:10, 21:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:55, 19:55
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:55, 21:55
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:20, 11:0, 12:40, 14:20, 16:0, 17:40, 19:20, 21:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:35, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:5, 23:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   14:50, 19:0
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:0, 18:0
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   9:15, 10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:0, 16:0, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   9:50, 14:10, 18:30, 22:50
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   10:50, 14:20, 17:50, 21:20, 23:10
Trợ Lý Hết Ý   xem phim Trợ Lý Hết Ý   12:0, 16:20, 20:40, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   8:10, 14:0, 16:5 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   9:0, 14:0, 19:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   11:30, 16:30, 21:30, 18:15
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   8:55, 11:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   17:35, 10:35, 22:5
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   11:0, 13:30, 18:30, 21:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   8:30, 16:0, 20:40
Trợ Lý Hết Ý   xem phim Trợ Lý Hết Ý   8:5, 12:35, 15:5, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   9:10, 11:20, 15:40, 19:10, 22:20 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:50, 11:20, 13:45, 16:10, 18:30, 21:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:40, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 21:45
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   16:50, 21:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 13:30, 20:30, 22:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:45, 11:0, 13:15, 14:40, 15:30, 17:45, 20:0, 22:15
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   8:30, 11:10, 13:45, 16:20, 19:0, 21:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   9:30, 14:20, 18:0
Trợ Lý Hết Ý   xem phim Trợ Lý Hết Ý   9:20, 12:0, 17:10, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   9:40, 13:35, 22:40, 18:50 Các loại khác
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   17:15, 11:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:35, 14:10, 19:45
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   12:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   23:25, 13:45, 18:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   14:35, 18:30, 22:50, 11:45, 20:55
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   16:5
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:50, 15:45, 19:10
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   16:55
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   9:30, 10:25, 11:20, 12:10, 13:15, 14:0, 14:50, 15:55, 16:40, 17:30, 19:25, 20:10, 20:45, 21:20, 22:5, 22:50
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   20:20, 23:10
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   9:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   14:35, 14:0 Các loại khác
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   18:45
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   16:0, 8:50, 10:45, 13:50, 19:10, 21:5
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 15:45, 18:0, 20:15, 22:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   10:0, 11:5, 22:40, 17:55
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   23:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:0, 13:15, 14:10, 21:5, 23:10
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   11:15, 16:35, 22:45, 9:25, 12:0, 14:35, 17:10, 19:45, 22:20
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   9:10, 11:40, 15:20, 16:15, 17:50, 20:20
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   12:10, 12:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   9:10, 21:35 Các loại khác
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   13:15, 18:10
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:5, 14:40
Bumblebee   xem phim Bumblebee   14:50
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   12:55, 15:45
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:25, 11:15, 15:20, 17:40, 20:10, 22:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:0, 16:35
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   14:30, 10:50, 16:50, 20:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:30, 15:25
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   12:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:40, 13:10, 14:20, 19:0, 16:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:10, 18:0
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   10:10, 11:45, 12:20, 13:40, 16:20, 17:5, 20:0, 21:10, 22:0, 22:45, 19:10, 20:40, 23:25
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   10:10, 14:0, 17:35
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   8:50, 12:45, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   17:30 Các loại khác
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   16:0, 19:40
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:35, 11:40, 14:35
Không Gia Đình   xem phim Không Gia Đình   9:45
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   19:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:10, 11:25, 13:40, 15:55, 18:10
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   12:5, 14:15, 18:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:30, 12:30, 16:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   14:5
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   9:5, 9:30, 11:40, 13:25, 14:15, 16:15, 16:50, 18:30, 19:25, 20:25, 21:5, 22:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   9:20, 10:55, 11:50, 12:10, 14:20, 14:40, 16:25, 16:50, 17:10, 18:55, 19:20, 21:25, 21:30, 21:50, 22:0
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   9:5, 14:35, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   12:10, 14:25, 20:30 Các loại khác
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:0, 17:10, 19:40
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:0, 16:35
Bumblebee   xem phim Bumblebee   13:35
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   11:45, 15:15
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   9:40, 13:15
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:50, 11:15, 13:40, 16:5, 18:5, 20:35, 23:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:35, 16:20, 20:0
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   13:0, 15:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:0, 12:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:25, 17:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:10, 14:0, 15:50, 18:0, 19:25
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:50
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   9:15, 10:30, 12:5, 14:50, 17:35, 18:40, 20:20, 21:25
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   9:30, 13:10, 15:25, 20:15
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   8:50, 16:10, 18:30, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   23:20, 15:0, 8:45 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   22:20, 9:0, 16:10, 19:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:20, 13:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:45, 9:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:0, 12:50, 14:0, 17:10, 18:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   23:20, 15:20, 17:40, 20:0
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   9:0, 9:50, 10:40, 11:40, 12:30, 14:20, 15:10, 16:15, 17:0, 18:20, 19:40, 20:20, 21:0, 22:20, 23:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   11:10, 17:50, 19:20, 20:45, 22:0
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   21:20, 16:20, 13:20, 8:45, 23:40, 10:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   19:0, 12:10 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   16:20
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   14:0, 17:15, 9:35
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   22:40, 11:45, 15:55, 19:15
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   15:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   18:5
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   14:5
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:0
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   13:20, 9:30, 12:0, 14:35, 17:50, 19:30, 20:35, 22:10, 23:15, 21:0, 16:40
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   20:10, 12:55, 11:5, 23:30
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   22:50, 18:45 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   14:5
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   18:0, 17:20, 15:20
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:25, 11:40, 13:55, 16:10, 18:25, 20:40, 22:55
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   15:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:25
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   19:20, 16:30, 10:50, 13:5
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   9:35, 12:15, 14:55, 17:35, 20:15, 22:55, 10:45, 21:30
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   22:30, 20:0
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   20:50, 9:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   23:30, 21:30, 11:20 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:40, 18:35
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   10:0, 15:15
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:35, 12:45, 15:50, 17:40, 18:10, 20:0, 20:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   22:10, 12:55
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   17:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   13:25, 16:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   22:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   20:0, 14:25, 12:5
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   17:15
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:0, 15:10
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   10:5, 10:35, 12:10, 13:15, 14:50, 15:55, 17:35, 19:45, 20:15, 22:25, 22:55
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   9:40, 15:5, 21:0, 22:20
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   9:25, 19:30, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   11:0, 17:40, 19:45 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:10, 12:45, 17:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   13:20, 15:15, 20:50, 11:5
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   13:10, 19:0, 22:5
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 14:0, 15:40, 19:50
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   8:50, 16:20, 21:0
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   8:30, 11:30, 18:0
Trợ Lý Hết Ý   xem phim Trợ Lý Hết Ý   8:20, 15:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   20:5, 10:0, 12:0, 22:0, 18:15, 13:30, 16:0 Các loại khác
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   17:20
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   15:45, 10:45, 13:0, 18:0, 20:15, 19:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:45, 14:15, 18:30, 20:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   14:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:25
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:30, 14:0, 12:30, 17:0, 19:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   21:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:15
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   10:0, 12:45, 15:15, 18:0, 20:45, 11:15, 13:45, 16:30, 19:15, 21:45
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   15:30, 10:15, 21:15
Trợ Lý Hết Ý   xem phim Trợ Lý Hết Ý   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   11:0, 15:20, 23:55 Các loại khác
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   14:30, 18:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:50, 13:0
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:15
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   17:10
Bumblebee   xem phim Bumblebee   16:25
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:25, 15:25, 19:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   21:20, 15:45, 11:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:15, 13:30, 18:5
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:50
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   13:30, 17:30, 19:25, 10:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:25, 21:50, 17:45
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   9:0, 11:25, 12:55, 13:50, 16:15, 17:15, 19:40, 21:5, 22:10, 23:30, 15:40, 20:20, 22:45, 10:35, 20:30, 22:55
Đại Ca Hóa Soái Ca   xem phim Đại Ca Hóa Soái Ca   9:30, 14:50, 18:45, 22:20
Trợ Lý Hết Ý   xem phim Trợ Lý Hết Ý   19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người vợ ma   xem phim Người vợ ma   9:30, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:30, 20:30, 21:30 Các loại khác
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:45, 22:30, 19:45, 15:15, 11:15
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   22:0, 18:30, 9:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:30, 16:15, 17:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:30, 13:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 14:0, 16:45
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   9:0, 10:0, 11:45, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 17:15, 18:15, 19:0, 20:0, 21:0, 21:45, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:50, 13:25
Bumblebee   xem phim Bumblebee   13:30, 15:10
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   9:30, 13:30, 15:20, 16:45, 18:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:15, 12:20, 17:5, 19:10, 21:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   20:15, 14:35, 12:25, 10:15
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:10, 13:10, 17:20, 19:20, 21:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   17:0, 19:0, 21:0
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   16:5, 14:30, 11:0, 20:45, 18:25
Trợ Lý Hết Ý   xem phim Trợ Lý Hết Ý   11:15, 15:45, 18:10, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   20:30, 13:30, 11:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   18:20, 16:30, 9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   20:5, 16:5, 11:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   16:30, 18:20, 14:40, 9:45
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   9:50, 12:10, 13:45, 15:10, 18:15, 19:55
Tử Địa Báo Thù   xem phim Tử Địa Báo Thù   10:0, 11:50, 13:30, 18:15, 20:40