Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Non Stop   9:0, 11:10 Hành động
3D Transformers 4   8:40, 9:40, 11:50, 12:50, 15:0, 16:0, 18:15, 19:15, 21:30, 21:35
X Men DOFP   9:10, 11:25
Linh Hon Bao Thu   14:0
Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi   9:10, 11:45, 13:0, 14:20, 16:55, 18:45, 19:30, 21:10, 22:5
3D Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi   8:30, 8:50, 11:5, 11:25, 13:40, 14:0, 14:5, 16:15, 16:35, 16:40, 18:50, 21:25, 21:45
Ban Trai Moi Cua Em La Ma   8:30, 10:50, 16:20
TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY   9:10, 11:35, 13:15, 14:0, 15:40, 16:25, 18:5, 18:50, 20:30, 21:15, 22:10
Doat Hon   10:35, 11:45, 12:40, 13:50, 14:45, 15:55, 16:50, 18:0, 18:55, 20:5, 21:0, 21:25, 22:25, 22:30
The Gioi May Bay 2   8:45, 11:10, 15:35, 17:25, 19:15
Ngoai Gia Tuoi Doi Muoi   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Non Stop   9:30, 9:35 Hành động
Rio 2   9:50 Hoạt hình
Tiên Hắc Ám  (xem trailer) 9:5, 10:10, 17:30
3D Transformers 4   10:15, 12:35, 15:40, 20:30
Transformers 4   19:15, 21:45, 22:0
Linh Hon Bao Thu   11:45, 16:20
Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi   11:55, 14:35, 17:10, 19:45, 20:0, 21:30, 21:45
Ban Trai Moi Cua Em La Ma   14:5
3D ATMOS Su Khoi Dau Cua Hanh Tinh Khi   15:30
TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY   10:45, 10:55, 13:0, 13:5, 15:15, 18:30, 19:30, 19:45, 20:45, 22:20
3D The Gioi May Bay 2   10:55, 18:45
Doat Hon   9:0, 11:5, 11:15, 13:30, 15:0, 17:0, 17:30, 18:0, 19:0, 19:30, 19:45, 21:0, 21:30, 22:30
The Gioi May Bay 2   9:0, 9:30, 12:10, 13:10, 13:15, 13:55, 15:50, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên hắc ám 3D   12:20, 17:15, 20:30
Bí kíp luyện rồng 2 (3D-Lồng tiếng)   10:35, 14:5, 20:25
Kỳ nghỉ chết cười 2D   9:45, 14:0, 20:5
Ma nữ tìm chồng 2D   11:50, 16:0, 22:5
Cớm đại học 2D   10:0, 14:5, 20:15
Transformers:Kỷ nguyên hủy diệt 3D   9:40, 12:30, 15:20, 18:10, 21:0
Doraemon 2014 (2D-Lồng tiếng)   9:30, 19:30
Linh hồn báo thù 2D   10:10, 14:10, 16:5, 18:0, 20:0, 22:15
Yêu cuồng si 2D   13:35, 15:30, 21:30
Người tình ma 2D   11:30, 17:25
Sự khởi đầu của hành tinh khỉ 3D   10:0, 12:15, 14:30, 16:45, 19:0, 21:15
Người yêu mới của em là ma 2D   12:0, 16:5, 18:10, 21:55
THẾ GIỚI MÁY BAY: ANH HÙNG VÀ BIỂN LỬA 3D   9:10, 15:50, 19:0
Triệu kiểu chết miền Viễn Tây 2D   9:40, 11:40, 12:10, 13:40, 15:40, 17:40, 18:5, 19:40, 21:40, 22:10
Đoạt hồn 2D   10:0, 11:45, 12:20, 13:30, 15:15, 17:0, 18:5, 18:45, 20:30, 22:15
Quái vật Frankenstein 4D   13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
MA NỮ TÌM CHỒNG   10:10, 20:0
Transformers 4: Kỷ Nguyên Hủy Diệt   8:30, 11:45, 15:0, 18:15, 21:30 Hành động
Linh Hon Bao Thu   12:45, 17:35
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ   8:40, 9:50, 11:15, 12:25, 13:50, 15:0, 16:25, 17:35, 19:0, 20:10, 21:35
ĐOẠT HỒN   9:0, 9:50, 11:5, 11:55, 13:10, 15:15, 16:25, 17:20, 18:30, 19:30, 20:35, 21:35
Planes: Anh Hùng & Biển Lửa   8:50, 10:45, 15:10, 17:5, 19:0, 20:55 Hoạt hình, Hành động, Hài
Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây   9:15, 14:0, 16:10, 18:35, 21:0 Hài
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Transformers 4: Kỷ Nguyên Hủy Diệt   11:15, 11:30, 13:45, 14:50, 14:55, 15:45, 18:30 Hành động
Linh Hon Bao Thu   11:15, 15:15
Ban Trai Moi Cua Em La Ma   9:15, 13:15, 17:15, 19:15, 21:15
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ   9:15, 11:30, 14:15, 16:30, 18:45, 21:0
THẾ GIỚI MÁY BAY: ANH HÙNG VÀ BIỂN LỬA   9:30, 9:30, 14:45, 14:50, 14:50, 18:15, 18:20, 18:20
ĐOẠT HỒN   9:0, 9:30, 9:30, 10:50, 11:10, 11:10, 11:15, 12:40, 13:0, 13:0, 14:0, 14:0, 14:30, 16:30, 16:30, 17:40, 20:0, 20:0, 21:15, 21:15, 21:30, 21:45
TRIỆU KIỂU CHẾT MIỀN VIỄN TÂY   9:0, 9:0, 10:40, 10:45, 11:5, 11:5, 12:45, 12:50, 13:10, 13:10, 15:15, 15:15, 17:20, 17:20, 19:20, 19:25, 19:25, 21:30, 21:30
THẾ GIỚI MÁY BAY: ANH HÙNG VÀ BIỂN LỬA 3D   9:30, 14:45, 18:15
DAWN OF THE PLANET OF THE APES 2D   13:20, 18:0
DAWN OF THE PLANET OF THE APES 3D   11:0, 15:40, 20:20
PLANES 2 2D   8:0, 9:30
PLANES 2 3D   16:20, 18:5
NINJA RÙA   16:20, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Transformers 4: Kỷ Nguyên Hủy Diệt   9:10, 12:10, 13:20, 15:10, 20:10, 20:35 Hành động
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ   9:15, 10:50, 13:30, 16:0, 18:5, 20:15
ĐOẠT HỒN   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 18:10, 19:0, 21:0
Planes: Anh Hùng & Biển Lửa   11:45, 18:30 Hành động, Hoạt hình, Hài
Planes: Anh Hùng & Biển Lửa   9:5, 11:45, 16:20, 18:30 Hoạt hình, Hành động, Hài
Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây   11:50, 14:10, 18:50, 21:10 Hài
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Transformers 4: Kỷ Nguyên Hủy Diệt   10:30, 11:15, 13:45, 14:30, 16:45, 17:30, 19:50, 20:30 Hành động
Linh Hon Bao Thu   11:30, 15:45, 20:20
Yeu Cuong Si   12:45, 17:40
Người Tình Ma   13:45, 18:0 Tình cảm, Kinh Dị
Ban Trai Moi Cua Em La Ma   10:30, 15:15, 20:10
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ   10:0, 10:40, 12:30, 13:15, 15:0, 15:45, 17:30, 18:15, 20:0, 20:45
ĐOẠT HỒN   10:0, 10:50, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:10, 20:0, 21:0
Planes: Anh Hùng & Biển Lửa   10:10, 11:0, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 15:10, 16:0, 16:50, 17:40, 18:30, 19:20, 20:10, 21:0 Hoạt hình, Hành động, Hài
Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:15 Hài
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Transformers 4: Kỷ Nguyên Hủy Diệt   10:30, 11:15, 13:45, 16:0, 16:45, 19:50, 20:40 Hành động
Linh Hon Bao Thu   10:20, 12:25, 14:30, 16:35, 18:40, 20:50
Yeu Cuong Si   13:20, 17:50
Ban Trai Moi Cua Em La Ma   11:0, 15:30, 20:15
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ   10:0, 10:40, 12:30, 13:15, 15:0, 15:45, 17:30, 18:15, 20:0, 20:45
ĐOẠT HỒN   10:0, 10:50, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 18:15, 19:10, 20:10, 21:0
Planes: Anh Hùng & Biển Lửa   10:20, 12:0, 13:40, 14:20, 15:20, 17:0, 18:40, 19:0, 20:20 Hoạt hình, Hành động, Hài
Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây   10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 19:0, 21:15 Hài
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Transformers 4: Kỷ Nguyên Hủy Diệt   10:30, 20:40 Hành động
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ   10:15, 12:40, 15:10, 17:40, 20:15
ĐOẠT HỒN   10:10, 12:0, 13:50, 14:30, 15:40, 16:30, 17:30, 18:30, 19:20, 21:10
Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 Hài
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Transformers 4: Kỷ Nguyên Hủy Diệt   11:0, 14:0, 17:0, 20:0 Hành động
Linh Hon Bao Thu   13:30, 18:15
Ban Trai Moi Cua Em La Ma   12:30, 16:50, 21:10
SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ   10:30, 13:0, 15:20, 17:50, 20:15
ĐOẠT HỒN   10:20, 12:10, 14:0, 15:50, 17:40, 19:30, 21:20
Planes: Anh Hùng & Biển Lửa   10:40, 12:20, 14:0, 15:40, 17:20, 19:0, 20:40 Hoạt hình, Hành động, Hài
Triệu Cách Chết Kiểu Miền Viễn Tây   10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0, 21:10 Hài

Bản đồ thời tiết • Nghin le chuyen tuan qua 137 197
  Nghìn lẻ chuyện tuần qua (13/7 - 19/7)

  TQ rời giàn khoan HD-981 ra khỏi khu vực Hoàng Sa; Bão Rammasun đổ bộ Việt Nam, bão quét từ Quảng Ninh tới các tỉnh biên giới; Vỡ đường ống dẫn nước Sông Đà lần thứ 9...là những tin tức thời sự nổi bật trong tuần qua (13/7 - 19/7).

 • Ban tin suc khoe tuan tu 13197
  Bản tin sức khỏe tuần (từ 13-19/7)

  Vì sao người dân phải mòn mỏi đợi vaccine dịch vụ?; Cảnh giác với chiêu giả nhân viên y tế đến nhà lừa tiền; Mực ống bày bán trên vỉa hè ướp hóa chất lạ; Ngáp ngủ nhiều giúp tăng trí nhớ; Quan hệ trong bao lâu để cả hai đều thỏa mãn?; Mẹ bầu ăn nhạt sinh con thần đồng... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

 • Toan canh Showbiz tuan 1307 1907
  Toàn cảnh Showbiz tuần (13/07 – 19/07)

  Thí sinh "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam 2014" ném danh hiệu vào xe rác, Baggio thừa nhận từng lén lút qua lại với Andrea khi đã kết hôn, Tiễn đưa nhà văn Tô Hoài về nơi an nghỉ cuối cùng, Cường đôla tung ảnh hạnh phúc, Lý Nhã Kỳ phát âm tiếng Anh sai, Phạm Băng Băng từng bị băng huyết vì phá thai ở nhà,...là những thông tin nổi bật của showbiz trong tuần qua.

 • Tin An ninh Phap luat tuan qua 1307 1907
  Tin An ninh – Pháp luật tuần qua (13/07 – 19/07)

  Tổng cục Cảnh sát kiểm tra tin đồn Lê Văn Luyện trốn trại; Vụ Cát Tường: 'Tôi có niềm tin lần này sẽ tìm thấy xác con'; Vợ cùng "phi công trẻ" lập mưu giết chồng; Những cuộc 'xóa số' tàn bạo của giang hồ đất Cảng; Hàng nghìn người xem xử tội phạm hiếp dâm hàng loạt; Người tâm thần phạm tội: Những vụ án kinh hoàng; ........là những tin đáng chú ý trong tuần.

 • Toan canh kinh te tuan 1307 1907
  Toàn cảnh kinh tế tuần (13/07 - 19/07)

  Sau sự tăng giá bất ngờ của xăng, giá thực phẩm leo thang chóng mặt, WB dự báo kinh tế Việt nam tăng trưởng 5.4%, lợi nhuận ngành ngân hàng được công bố không có mấy điểm sáng, lãi suất được dự báo tiếp tục giảm... là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần vừa qua.