vietbao

Giá Cả Thị Trường ngày 29 tháng 11 năm 2018

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 29/11/2018 28/11/2018 (+)/(-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 16.240 16.240  0%
3DO 0,001S-V17.780 17.780  0%
4DO 0,05S-II17.630 17.630  0%
5E5 RON 92-II18.620 18.620  0%
6Gas Ngọn lửa thần bình 12 kg335.000 335.000  0%
7Gas Ngọn lửa thần bình 13 kg360.000 360.000  0%
8Gas Ngọn lửa thần bình 45 kg0 -  -
9Gas Ngọn lửa thần bình 6 kg200.000 200.000  0%
10Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
11Gas Petrolimex bình 13kg357.200 357.200  0%
12Xăng RON 95-III19.970 19.970  0%
13Xăng RON 95-IV20.120 20.120  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao