vietbao

Giá Cả Thị Trường ngày 13 tháng 08 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 13/08/2019 12/08/2019 (+)/(-)
1Dầu hoả 15.960 15.960  0%
2DO 0,001S-V17.320 17.320  0%
3DO 0,05S-II17.020 17.020  0%
4E5 RON 92-II19.900 19.900  0%
5Xăng RON 95-III20.910 20.910  0%
6Xăng RON 95-IV21.010 21.010  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao