vietbao

Giá Cả Thị Trường ngày 12 tháng 05 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 12/05/2019 11/05/2019 (+)/(-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 16.620 16.620  0%
3DO 0,001S-V17.990 17.990  0%
4DO 0,05S-II17.690 17.690  0%
5E5 RON 92-II20.680 20.680  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg366.800 366.800  0%
8Xăng RON 95-III22.190 22.190  0%
9Xăng RON 95-IV22.340 22.340  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao