vietbao

Giá Cả Thị Trường ngày 08 tháng 08 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 08/08/2019 07/08/2019 (+)/(-)
1Bộ bình Gas petrolimex bình 12kg van chụp950.000 950.000  0%
2Dầu hoả 15.960 15.960  0%
3DO 0,001S-V17.320 17.320  0%
4DO 0,05S-II17.020 17.020  0%
5E5 RON 92-II19.900 19.900  0%
6Gas petrolimex bình 12kg van ngang313.000 313.000  0%
7Gas Petrolimex bình 13kg366.800 366.800  0%
8Xăng RON 95-III20.910 20.910  0%
9Xăng RON 95-IV21.010 21.010  0%
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao